Oppføringer fra

Slipper vi søke ny skjenkjebevilling hvert fjerde år?

I byrådets forslag til alkoholpolitisk handlingsplan ønsker man blant annet at serveringssteder som har skjenkebevilling skal slippe å fornye den hvert fjerde år. De vil i stedet bruke pengene på å ta «bandittene» i bransjen. Alle kommuner har plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan, og innenfor alkoholloven rammer er kommunene tillagt betydelig ansvar og […]

Hegdehaugens Jernvarehandel kjenner sine kunder

En av Oslo Handelsstands Forenings viktigste oppgaver er å fremme næringens interesser overfor byens politikere. Derfor inviterer vi jevnlig folkevalgte med på bedriftsbesøk hos våre medlemmer. Formålet med besøkene er å gi politikerne et bilde av hvordan det er å drive butikk idag, og skape forståelse for utfordringene våre medlemmer møter i den daglige driften. […]

Osloanalysen 2019

Det var knyttet stor interesse til årets Osloanalyse, både fra handelsbransjen, media og politikken. Oslo kommune har iverksatt bilfrie gater, fjerning av gateparkering og økte bompenger. Kan man lese noe ut fra tallene om hvordan de ulike tiltakene påvirker handel og servering i regionen? Osloanalysen bruker merverdiavgiftstall fra SSB som grunnlag og viser omsetning fordelt […]

Vellykket markedsdag i Oslo sentrum

Lørdag 15. juni samarbeidet de ulike strøksforeningene, butikker og OHF om å lage markedsdag Oslo sentrum. Kunder og ansatte bidro til en fantastisk dag i Oslo sentrum med en herlig blanding av shoppingopplevelser, mat og hygge. Neste markedsdag er 28. september 2019.

Nye regler for personalrabatter

I desember 2018 ble det vedtatt en lovendring om personalrabatter som i april 2019 ble endret til mer liberale regler for de ansatte. Personalrabatter, herunder 100 prosent rabatt, på varer og tjenester som mottas i et arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt for den del av rabattene som samlet gir en prisreduksjon på inntil 8 000 […]

Kandidater til masteroppgaver søkes

Oslohandelens Utdanningslegat søker to kandidater til masteroppgaver med tema som vil være et kompetansebidrag til norsk detaljhandel. Vi søker etter kandidater som starter på sin masteroppgave i høstsemesteret. Kandidatene kan skrive en oppgave sammen eller hver for seg. Tema for oppgaven: Detaljhandelen er utsatt for store endringer og disrupsjon. Mange av disse endringene kommer som […]

El-sykler til glede og bittelitt besvær

De elektriske sparkesyklene har denne våren blitt en del av bybildet i Oslo sentrum, til fryd for mange – og litt fortvilelse for noen. El-sparkesyklene leies ut uten fast plassering og faller derfor utenfor krav om gateleie. Den eneste reguleringsmyndigheten Bymiljøetaten har i forhold til plassering, er trafikkreglenes bestemmelse om at parkering av sykkel ikke […]

Hvem er fremtidens kunde?

Folk krever bærekraftige produkter og vil leve sunnere liv, og de forventer at vår bransje leverer og viser åpenhet. Du kan kalle det innovasjon, disrupsjon eller bærekraft. Men for oss dreier det seg om det vi alle har felles i handel og servering – vi elsker kundene våre!   Temaet for Oslokonferansen 20. juni er […]

Får vi lov om god handelsskikk?

Torsdag forrige uke diskuterte Stortinget regjeringens melding om handelsnæringen – Når kunden alltid har nett. Stortingets flertall ønsker velkommen en lov om god handelsskikk, ifølge debatten. I Stortingsmeldingen kan vi lese deler av hva vi kan vente av den nye loven. Men for å få bedre innsikt, og muligheten til å bidra med erfaring fra […]