Oppføringer fra Kristin Bø

NRKs planforslag for Marienlystområdet

NRK har vedtatt å flytte fra lokalene på Marienlyst. Eiendommen på Marienlyst frigjøres for byutvikling, og det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området. Kringkastingshuset med Store studio og parkarealer skal bevares i henhold til fredningsvedtak, mens Fjernsynshuset og øvrig bebyggelse. Her finner du  NRKs forslag til planprogram. «NRK ønsker å omregulere sin eiendom på […]

Nye regler for rapportering av bonuspoeng, gaver og personalrabatter

Fra 1. januar 2019 fikk vi endringer i skatteloven for naturalytelser som har ført til mye oppmerksomhet i media. Arbeidsgiver får plikt til å rapportere inn alle skattepliktige ytelser ansatte mottar fra tredjeparter som kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser. I tillegg må arbeidsgiver rapportere inn privat bruk av bonuspoeng som de ansatte har tjent opp […]

Bli et fyrtårn for miljøet

Har du lurt på om dere skulle gjøre noen «grønne tiltak» i bedriften, men vet ikke helt hvor dere skal starte? Vi hjelper deg å gjøre bærekraft konkret og lønnsomt med tilskudd til Miljøfyrtårnsertifisering! Oslo Handelsstands Forening gir alle medlemmer halv pris på kursavgiften Miljøfytårns sertifiseringskurs* i 2019, i anledning Miljøhovedstadsåret. Kurset er det første […]

Størst vekst i Oslo og Akershus

De totale kjøpesentertallene for 2018 viser at Oslo og Akershus kan være godt fornøyd i et litt vanskelig år. Regionen klarer seg bedre en store deler av landet, og står for en tredjedel av omsetningen i kjøpesentre i Norge. Scroll ned for listen over Norges 60 største kjøpesentre. Black Friday øker fortsatt i Norge Mange […]

Utdeling av legatmidler 2018

Som medlem av Oslo Handelsstands Forening, er du med å dele ut midler hvert år fra blant annet OHFs understøttelseslegat. I år ble Kirkens Bymisjons tilgodesett med henholdsvis 250 000 kroner til arbeidsrettede tiltak og 100 000 via TV-aksjonen. Frelsesarmeens aktivitetskort til barn og unge i lavinntektsfamilier fikk 150 000 kroner. Vi møtte Johannes Heggland, […]

Julehandelen tok seg opp i uke 50

Etter en treg start på julehandelen ser vi endelig i uke 50 en positiv vekst sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Kvarud Analyse. Ser man på uke 49 isolert sett var nedgangen fra i fjor på 3,2 prosent. Dette skyldes primært at det frem til og med uke 49 var en søndagsåpen dag mindre enn […]

Ingen har råd til å leke butikk i Oslo sentrum

Vi har med oss Høyres bystyregruppe ved Eirik Lae Solberg, Pia Farstad von Hall og Saida Begum på besøk til Sprell Riktige Leker. Leketøysforretningen i Oslo Sentrum er et av mange eksempler på næringsliv som føler seg oversett i utrullingen av Bilfritt byliv prosjektet. Flere parkeringsplasser er ikke en kampsak for Sprell Riktige Leker. De […]

Oslo må være en moderne storby med tilsvarende byliv

OHF krever ny politikk for skjenking, slik at butikker og næringsdrivende kan skape mer byliv. Oslo sentrum utfordres av mange forhold som gir krevende konkurranseforhold for lokale handelsvirksomheter. Både mobilitet, skatt, klima, miljø, internasjonalisering, digitalisering og lokal politikk påvirker konkurranseevnen og lønnsomheten til OHFs medlemmer. Derfor må vi støtte næringsdrivende som tenker nytt, og som […]

Går handelen baklengs inn i fremtiden?

Etter Aftenpostens fremstilling av byrådets «midtveisrapport» om Bilfritt byliv sist mandag, fulgte Aftenpostens Andreas Slettholm opp med en kronikk i Aftenposten 20.11.2018. Han tegnet med ganske bred pensel et bilde om forhold knyttet til handel, sentrum, transport og utvikling – og med et tydelig aktørbilde – Oslo Handelsstands Forening som en bakstreversk ringrev midt i […]

Handelsstanden er glad i mennesker og byliv!

Da byrådet la frem sin erklæring om et bilfritt Oslo sentrum, kom det reaksjoner fra mange hold. Oslo Handelsstands Forening var godt kjent med konseptet fra diskusjoner i byrådet, men innholdet i planen ble ikke kjent før byrådet holdt pressekonferanse i oktober 2015. Oslo Handelsstands Forening (OHF) hadde da lenge arbeidet med temaet bilfrie gater, […]