Oppføringer fra

Storgata – gravetillatelse midlertidig spor

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.     Kommune: Oslo Plan ID: 15760 Versjon: 1 Tittel: Storgata – gravetillatelse midlertidig spor Tidsrom: 01.11.2018 – 01.05.2019 Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2018     Berørte adresser:     Arbeidets art: Etablering av midlertidig spor starter november 2018, forventet ibruktatt […]

Storgata, gateopprusting

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 12027 Versjon: 3 Tittel: Storgata, gateopprusting Tidsrom: 15.11.2018 – 30.06.2021 Tilbakemeldingsfrist: 12.09.2018   Berørte adresser:   Arbeidets art: Oppdaterte tegninger i forbindelse med anbud… Storgata skal rustes opp som en del av trikkeprogrammet. […]

Urtegata 9

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15730 Versjon: 1 Tittel: Urtegata 9 Tidsrom: 03.06.2019 – 30.09.2019 Tilbakemeldingsfrist: 26.09.2018   Berørte adresser:     Arbeidets art: Omlegging av eksisterende VA-anlegg (1200 OV, 200 SP, 200 VL) som kommer i konflikt […]

Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 70

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15713 Versjon: 1 Tittel: Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 70 Tidsrom: 01.10.2018 – 05.10.2018 Tilbakemeldingsfrist: 21.09.2018   Berørte adresser: Thorvald Meyers gate 70A til 74B     Arbeidets art: 3×40 skal graves fra kum […]

Grønlandsleiret 3

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15577 Versjon: 1 Tittel: Grønlandsleiret 3 Tidsrom: 10.09.2018 – 30.09.2018 Tilbakemeldingsfrist: 05.09.2018   Berørte adresser:   Grønlandsleiret 1 til 5, Tøyenbekken 4 til 6     Arbeidets art: På vegne av Hafslund Nett […]

Mariboesgate 4

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15550 Versjon: 1 Tittel: Mariboesgate 4 Tidsrom: 10.09.2018 – 21.09.2018 Tilbakemeldingsfrist: 20.08.2018   Berørte adresser:     Arbeidets art: Graver, legger 3×40 mm rør og strekker fiberkabel   Som berørt interessent har organisasjonen […]

Belysning og arrangementstrøm Stortorvet

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15543 Versjon: 1 Tittel: Belysning og arrangementstrøm Stortorvet Tidsrom: 01.09.2018 – 31.10.2018 Tilbakemeldingsfrist: 27.08.2018 Berørte adresser:   Arbeidets art: Anlegge ring med trekkerør på torvet, med avgreininger til KL-master og annet utstyr.   […]

Victoria terrasse

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15326 Versjon: 1 Tittel: Victoria terrasse Tidsrom: 11.07.2018 – 11.10.2018 Tilbakemeldingsfrist: 09.07.2018   Berørte adresser:     Arbeidets art: Graving og legging av drensledning for eksisterende bygg.   Som berørt interessent har organisasjonen […]

Akersgata 64 – Hammerborggata

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent. Kommune: Oslo Plan ID: 15304 Versjon: 1 Tittel: Akersgata 64 – Hammerborggata Tidsrom: 16.07.2018 – 03.08.2018 Tilbakemeldingsfrist: 25.06.2018   Berørte adresser: Akersgata 60 til 68     Arbeidets art: Graver, legger 3×40 mm rør og blåser fiberkabel   […]

Graving til Nordbygata 34.

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent. Kommune: Oslo Plan ID: 15194 Versjon: 1 Tittel: Graving til Nordbygata 34. Tidsrom: 22.06.2018 – 23.07.2018 Tilbakemeldingsfrist: 13.06.2018   Berørte adresser: Motzfeldts gate 10 til 10, Norbygata 34 til 34     Arbeidets art: Planlagt graving fra Broadnet […]