Oppføringer fra Maria Svärdh

Munkedamsveien 68

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15173 Tittel: Munkedamsveien 68 Tidsrom: 11.06.2018 – 21.06.2018 Tilbakemeldingsfrist: 23.05.2018   Berørte adresser:     Arbeidets art: Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler   Som berørt interessent har organisasjonen mulighet […]

Fibertrasse Camilla Collets 20

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15166 Versjon: 1 Tittel: Fibertrasse Camilla Collets 20 Tidsrom: 13.06.2018 – 19.06.2018 Tilbakemeldingsfrist: 13.06.2018   Berørte adresser: Uranienborgveien 22B til 22B, Camilla Colletts vei 20 til 20   Arbeidets art: Det skal graves […]

Sofienberggata 21-23

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15168 Versjon: 1 Tittel: Sofienberggata 21-23 Tidsrom: 10.06.2018 – 10.07.2018 Tilbakemeldingsfrist: 20.05.2018   Berørte adresser:   Arbeidets art: Graving – omlegging av inntak.     Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å […]

Åkebergveien

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 12322 Versjon: 2 Tittel: Åkebergveien Tidsrom: 01.06.2018 – 01.06.2020 Tilbakemeldingsfrist: 28.05.2018   Berørte adresser:     Arbeidets art: Anlegg av fortau, sykkelfelt og kjørefelt i Åkebergveien fra Ring 2 til Grønlandsleiret. Veiens bredde […]

Bussholdeplass Vika Atrium

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15087 Versjon: 1 Tittel: Bussholdeplass Vika Atrium Tidsrom: 15.07.2018 – 31.07.2018 Tilbakemeldingsfrist: 24.06.2018     Berørte adresser:   Arbeidets art: Etablering av leskur, asfaltering og kansteinsarbeider       Som berørt interessent har […]

Bilfritt Byliv Dronningens gate

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15081 Versjon: 1 Tittel: Bilfritt Byliv Dronningens gate Tidsrom: 11.06.2018 – 31.08.2018 Tilbakemeldingsfrist: 21.05.2018   Berørte adresser: Dronningens gate 3 til 36     Arbeidets art: Oppgradere dekket i Dronningens gate. Utvide fortau […]

Kværnerveien – Ny bomstasjon

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 14999 Tittel: Kværnerveien – Ny bomstasjon Tidsrom: 01.06.2018 – 01.03.2019 Tilbakemeldingsfrist: 11.05.2018   Berørte adresser:       Arbeidets art: Etablering av bomstasjon, tilførsel strøm   Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til […]

Graving av fibergrøft inn til Konows gate 8A

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15002 Versjon: 1 Tittel: Graving av fibergrøft inn til Konows gate 8A Tidsrom: 01.05.2018 – 15.06.2018 Tilbakemeldingsfrist: 12.04.2018   Berørte adresser: Alnafetgata 1A til 3, Konows gate 5B til 15A, Ekebergveien 3C til […]

Pilestredet Park 20, gravegrøft og kabelkum

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent. Kommune: Oslo Plan ID: 14366 Versjon: 2 Tittel: Pilestredet Park 20, gravegrøft og kabelkum Tidsrom: 07.05.2018 – 11.05.2018 Tilbakemeldingsfrist: 30.04.2018   Berørte adresser:     Arbeidets art: Get er i ferd med å oppgradere eksisterende kabelnett for å […]

Nordahl Bruns gate 8/Ullevålsveien

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent. Kommune: Oslo Plan ID: 15012 Versjon: 1 Tittel: Nordahl Bruns gate 8/Ullevålsveien Tidsrom: 07.05.2018 – 24.05.2018 Tilbakemeldingsfrist: 16.04.2018   Berørte adresser:   Arbeidets art: Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler   Som berørt interessent har […]