Oppføringer fra Maria Svärdh

Nordahl Bruns Gate 10 B, kryssing av vei

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15007 Tittel: Nordahl Bruns Gate 10 B, kryssing av vei Tidsrom: 07.05.2018 – 11.05.2018 Tilbakemeldingsfrist: 30.04.2018   Berørte adresser:   Arbeidets art: Get er i ferd med å oppgradere eksisterende kabelnett for å […]

Arups gate 11

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 15013 Versjon: 1 Tittel: Arups gate 11 Tidsrom: 07.05.2018 – 10.05.2018 Tilbakemeldingsfrist: 16.04.2018   Berørte adresser:     Arbeidets art: Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler.   Som berørt interessent […]

Fjernvarme til Eilert Sundts gate 14

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 14963 Versjon: 1 Tittel: Fjernvarme til Eilert Sundts gate 14 Tidsrom: 18.06.2018 – 28.09.2018 Tilbakemeldingsfrist: 26.04.2018     Berørte adresser:   Arbeidets art: Ny fjernvarmeledning til Eilert Sundts gate 14.   Som berørt […]

Christian Krohgs gate 10

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 14946 Versjon: 1 Tittel: Christian Krohgs gate 10 Tidsrom: 24.04.2018 – 26.04.2018 Tilbakemeldingsfrist: 04.04.2018   Berørte adresser:   Arbeidets art: veikryssing + nedsetting av ny trekkum. Nedlegging av rør til fiberkabler.   Som […]

Telthusbakken – Rehabilitering av eksist vann- og avløpstrase

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 11777 Versjon: 3 Tittel: Telthusbakken – Rehabilitering av eksist vann- og avløpstrase Tidsrom: 12.04.2018 – 15.04.2019 Tilbakemeldingsfrist: 11.04.2018     Berørte adresser:     Arbeidets art: Samarbeidsprosjekt med BYM. I forbindelse med BYM […]

Olafiaplassen

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 12573 Versjon: 2 Tittel: Olafiaplassen Tidsrom: 01.06.2018 – 31.12.2018 Tilbakemeldingsfrist: 20.04.2018     Berørte adresser:     Arbeidets art: Etablering av skateanlegg i blant annet betong, naturstein. Se vedlegg for plantegning     […]

Rathkesgate

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 14919 Versjon: 1 Tittel: Rathkesgate Tidsrom: 02.05.2018 – 16.05.2018 Tilbakemeldingsfrist: 11.04.2018     Berørte adresser:     Arbeidets art: Legge ned rør, mitt refferansenr 10355569   Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til […]

Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien)

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 14678 Versjon: 4 Tittel: Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien) Tidsrom: 04.06.2018 – 27.08.2018 Tilbakemeldingsfrist: 09.04.2018   Berørte adresser:   Arbeidets art:   Fjernvarmebygging Haakon VII’s gate (Kryssing Munkedamsveien). Samt utskifting ny ledning […]

Helgesens gate 72

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.   Kommune: Oslo Plan ID: 14900 Versjon: 1 Tittel: Helgesens gate 72 Tidsrom: 09.04.2018 – 19.04.2018 Tilbakemeldingsfrist: 19.03.2018   Berørte adresser:   Arbeidets art: Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler     Som berørt interessent […]

Mølleveien 4 – Hafslund nett

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent. Kommune: Oslo Plan ID: 14890 Versjon: 1 Tittel: Mølleveien 4 – Hafslund nett Tidsrom: 04.04.2018 – 10.04.2018 Tilbakemeldingsfrist: 04.04.2018   Berørte adresser: Møllerveien 4 til 6     Arbeidets art: Det skal legges stikkledning 3stk TFXP 4x240Al for […]