Oppføringer fra netpower

Styret i Strøksforeningen Karl Johan

Iselin Lien Styreleder Regionssjef i Urban iselin.lien@urban.no Cecilie Gustafson Styremedlem Butikksjef David Andersen Karl Johan cecilie@david-andersen.no Karoline Røste Fossen Styremedlem Butikksjef Cubus Karl Johan karolinerf@hotmail.com Lene Ø. Christiansen Styremedlem Butikksjef Vero Moda Karl Johan lenechr83@hotmail.com Rosanna Valenzuela Styremedlem / Markedsføring og sosiale medier Butikksjef Victoria’s Secret Karl Johan og Oslo City rvalenzuela@amarla.com Lars Fredriksen Daglig […]

Fakta om OHF

Vedtekter Vedtekter Oslo Handelsstands Forening Vedtekter for Oslo Handelsstands Felleskontor OHF arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel, service og servering i Osloregionen. Ideologisk grunnsyn OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. Visjon OHF skal være den viktigste møteplassen for handel og servering i […]

Stipend og legat

Oslo Handelsstands Forening forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte Oslohandelens Utdanningslegat Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen.Studiene/kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå […]

Avvikssystem

Et av de viktigste kravene til et funksjonelt HMS-system er en god avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre at oppfølgingsansvar fordeles, feil/mangler korrigeres så snart som mulig og at tilsvarende hendelser/situasjoner forebygges for fremtiden. Eksempler på avvik som skal rapporters: Krav som ikke kan etterkommes. Ethvert avvik som er av betydning og som ikke umiddelbart kan lukkes. Avvik som […]