Oppføringer fra

Skuffende budsjettforslag fra Byrådet

Byrådets budsjett for 2021 svarer ikke på handelen og serveringsbransjens rop om hjelp! Handel og servering i Oslo – og særlig sentrum– har fått de største og hardeste slagene knyttet til koronaviruset. I en tid der vi forsøker å skape byliv, sikre arbeidsplasser og fremtidig inntjening og skattekroner, har OHF advart Oslos byråd om å […]

Styret i Strøksforeningen Karl Johan

Iselin Lien Styreleder Regionssjef i Urban iselin.lien@urban.no Cecilie Gustafson Styremedlem Butikksjef David Andersen Karl Johan cecilie@david-andersen.no Karoline Røste Fossen Styremedlem Butikksjef Cubus Karl Johan karolinerf@hotmail.com Lene Ø. Christiansen Styremedlem Butikksjef Vero Moda Karl Johan lenechr83@hotmail.com Rosanna Valenzuela Styremedlem / Markedsføring og sosiale medier Butikksjef Victoria’s Secret Karl Johan og Oslo City rvalenzuela@amarla.com Lars Fredriksen Daglig […]

Stipend og legat

Oslo Handelsstands Forening forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte Oslohandelens Utdanningslegat Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen.Studiene/kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå […]

Avvikssystem

Et av de viktigste kravene til et funksjonelt HMS-system er en god avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre at oppfølgingsansvar fordeles, feil/mangler korrigeres så snart som mulig og at tilsvarende hendelser/situasjoner forebygges for fremtiden. Eksempler på avvik som skal rapporters: Krav som ikke kan etterkommes. Ethvert avvik som er av betydning og som ikke umiddelbart kan lukkes. Avvik som […]