Oppføringer fra netpower

Fakta om OHF

Vedtekter Vedtekter Oslo Handelsstands Forening Vedtekter for Oslo Handelsstands Felleskontor OHF arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel, service og servering i Osloregionen. Ideologisk grunnsyn OHF bygger på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system med fri konkurranse, fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet. Visjon OHF skal være den naturlige samarbeidspartner og rådgiver for handels- og […]

Stipend og legat

Oslo Handelsstands Forening forvalter ulike stipend og legat til utdanning for ungdom og sosial støtte Oslohandelens Utdanningslegat Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen.Studiene/kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå […]

Avvikssystem

Et av de viktigste kravene til et funksjonelt HMS-system er en god avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre at oppfølgingsansvar fordeles, feil/mangler korrigeres så snart som mulig og at tilsvarende hendelser/situasjoner forebygges for fremtiden. Eksempler på avvik som skal rapporters: Krav som ikke kan etterkommes. Ethvert avvik som er av betydning og som ikke umiddelbart kan lukkes. Avvik som […]

Medlemsfordeler

OHF fremmer handels- og servicenæringens interesser i Osloregionen. Vi lytter til våre medlemmer, og bruker våre kanaler og kunnskap for å bedre butikkdrivernes hverdag.   Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer. Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, […]