Oppføringer fra netpower

Medlemsfordeler

OHF fremmer handels- og servicenæringens interesser i Osloregionen. Vi lytter til våre medlemmer, og bruker våre kanaler og kunnskap for å bedre butikkdrivernes hverdag.   Næringspolitisk arbeid OHF sørger for at næringens interesser og rammebetingelser blir ivaretatt i planer og reguleringer. Vi har tett kontakt med politikere i viktige saker som infrastruktur, tilgjengelighet, vareleveranse, sikkerhet, […]

Tyveri- og ransforebygging

OHFs 10 tips til tyveri- og ransforebyggende tiltak for sine medlemmer   1. Sikre god opplæring og tett oppfølging av medarbeidere – også deltidsansatte. Dette er en god investering for at forebyggende rutiner skal etterfølges. 2. Hold god orden i butikken og lås døren til bakrom/lager. 3. Hold kassaapparat, seddelboks og verdiskap (safe) låst når […]

Koder

Rutiner for endring av koder 1. Koder til fysiske og tekniske innretninger må endres med jevne mellomrom for å hindre uvedkommende adgang og at virksomheten lider tap. 2. Hvert år anbefales endring av følgende koder: Passord/avlysningskode alarm Felles kode til alarm Verdiskap Seddelbokser Kodelås dører   3. Alle ovennevnte koder som medarbeider er kjent med, […]

El-sikkerhet

Egenkontroll el-sikkerhet skal hindre uhell, skader og brann i forbindelse med elektriske anlegg og innretninger. Denne kontrollen anbefales å gjennomføre sammen med vernerunden. Egenkontroll av el-sikkerhet skal dokumenteres skriftlig, gjerne med avkryssningsskjema. Planen skal inneholde punkter for: Sikringsskap. Kursfortegnelse. Sikringskurs i samsvar med kursfortegnelse. Sikringer. Tilgjengelighet til sikringsskap. Brytere/stikkontakter. Kabler og ledninger. Skjøteledninger, kun i korte […]

Ettervern

Mange av våre medlemmer er utsatt for ran og andre former for traumatiske hendelser. Det er derfor viktig at man har innført gode forebyggende rutiner og akutte tiltak når en hendelse oppstår. Dette bør inneholde psykososial støtte for involverte ansatte. En god oppfølging bidrar i vesentlig grad til at ansatte unngår sykefravær. OHF har et eget ettervernstilbud ved traumatiske hendelser til […]

Naskeri- og tyverihåndtering

Her har vi samlet noen gode råd for håndtering av naskeri og tyveri. Det forebyggende arbeidet er viktig, har man gått gjennom retningslinjer på hvordan man skal opptre på forhånd, er det lettere å håndtere ubehagelige sitasjoner som kan oppstå. Vi anbefaler at dere samles på et personalmøte og blir enige om hvordan dere vil […]

Stenger for gjennomkjøring i Kirkegata

Fra lørdag 27. juni kl 09.00 stenges Kirkegata for gjennomkjøring på grunn av grave- og anleggsarbeider i sommer. Gaten gjenåpnes mandag 17. august. Gaten skal gravevs opp mellom Kirkegata 30 og krysset Kirkegata/Prinsens gate. – Stengningen er nødvendig for å bygge om en fjernvarmekum som ligger midt i gateløpet, opplyser Oslo kommune. Gående kan passere […]

Varemerkeregistrering

En av tre norske bedrifter har opplevd at andre virksomheter etterligner bedriftens navn, produkter eller tjenester. Bedrifter bør med andre ord beskytte sine firmanavn, logoer, oppfinnelser og design. Det følger av varemerkelovens §§ 1 og 3 at ved registrering etter loven kan det oppnås enerett til å bruke et varemerke som særlig kjennetegn for en virksomhets […]

Kurs/opplæring

OHF tilbyr flere kurs innen sikkerhet og arbeidsmiljø, og kan skreddersy interne kurs i samarbeid med bedriften etter avtale. Ta kontakt med Birgitte Anderson, 22 40 34 40, eller birgitte@ohf.no, for mer informasjon.   Innen sikkerhet arrangeres kurs som: HMS for ledere Verneombud – grunnkurs i arbeidsmiljø Ransforebygging med praktisk øvelse Konflikthåndtering Svinnkurs