Oppføringer fra Vibeke Hoff Norbye

OHF i dialog med byrådet

OHF prioriterer to saker i vårt arbeid med Oslo kommune og Byrådet: Hvordan kan vi redusere kostnadene og samtidig sørge for best mulig politikk for handel og servering når byen skal gjenåpnes. Vi må få folk tilbake til byen!   For å få til dette, kommuniserer vi tett med byens politiske ledelse. Denne uken møtte […]

Korona-krisen: Varer til byrde

Selv under korona-krisen må faste utgifter betales og regjeringens kontantstøtteordning er blitt tatt vel imot. Nå bekymrer varehandelen seg mest for varelageret og bestilte varer. – Butikkene bugner av sesongvarer for våren og mange uroer seg for om disse lar seg selge med fortjeneste, eller om de i det hele tatt blir solgt. Det er […]

Handelsnæringen frykter langsiktige skadevirkninger

Handel- og serveringsnæringen ser med bekymring på hva en langvarig korona-krise kan føre til: Bortfall av arbeidsplasser, økt arbeidsledighet, svakere økonomi, endrede handlevaner og lavere omsetning for både handel og servering. Det blir derfor viktigere enn noen gang å få folk tilbake til byen når krisen er over. – Det er mange som er engstelige […]

Gratis leie av gategrunn i Oslo

Etter sterkt press fra Oslo Handelsstands Forening, har Oslo kommune vedtatt at bedrifter som driver med uteservering, varetutstillinger og salg på gategrunn, skal slippe leie til kommunen. Forutsetningen for å slippe å betale er at de ikke får inntekter eller gjennomført sine aktiviteter som planlagt på grunn av korona-tiltak. Detaljer og innretting ble diskutert i […]

Avgift fra første krone!

Fra 1. april forsvant 350-kronersgrensen på utenlandsk netthandel. Det betyr moms fra første krone og er en viktig milepæl for norsk handel. Men, en overgangsordning gjør at den momsfrie grensen lever videre litt til. I regjeringens statsbudsjett for 2020 ble det klart at dette avgiftsfritaket skulle fjernes. Fra 1. januar ble avgiftsfritaket for næringsmidler (som […]

Anbefaling – øk kompetansen i bedriften!

Blant tiltakene som nå er ment å styrke bedriftene, er tilskudd til intern kompetanseheving. Dette kan kanskje passe for våre medlemmer som har vært nødt til å permittere mange ansatte? Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av korona-krisen kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. De økonomiske rammene er […]

Forbrukerne opptrer ansvarlig

Den siste tiden har vi sett en sterk nedgang i omsetningen på kjøpesentrene, men størrelsen på handlekurvene har økt og viser at forbrukerne opptrer ansvarlig. Ifølge omsetningsrapporten for uke 13 (23. – 29. mars) fra Kvarud Analyse, gikk omsetningen i kjøpesentrene ned med 32,3 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Ut fra vår informasjon […]

Hektisk i dagligvare

Dagligvarebransjen har hatt noen travle uker. Først hamstret vi, så kom strenge smitteverntiltak med både fare for selv å bli smittet og mange nye avstands- og hygienerutiner på jobb. Nå fortjener de både respekt og honnør for å stå på hver eneste dag! Det er blitt innført smitteverntiltak for å beskytte både kunder og ansatte, […]