Avvikssystem

Del : fbtw

Et av de viktigste kravene til et funksjonelt HMS-system er en god avviksbehandling.

Avviksbehandlingen skal sikre at oppfølgingsansvar fordeles, feil/mangler korrigeres så snart som mulig og at tilsvarende hendelser/situasjoner forebygges for fremtiden.

Eksempler på avvik som skal rapporters:

 • Krav som ikke kan etterkommes.
 • Ethvert avvik som er av betydning og som ikke umiddelbart kan lukkes.
 • Avvik som er relevant for andre ansatte å kjenne til i forebyggende sammenheng.
 • Alle former for personskader og ulykker.
 • Psykisk trakassering mot ansatte.
 • Sabotasje av sikkerhetstiltak og tilsiktede skader på virksomheten.
 • Kriminelle handlinger.
 • Mistanke om interne misligheter.
 • Personalsaker.
 • Alle former for kundeklager relatert til ansatte, ikke produkter.
 • Ved tvil skal avviket rapporteres.