Bedre skilting til Mathallen

Del : fbtw

Frode Rønne Malmo er daglig leder i Mathallen på Vulkan og snakket blant annet om betydningen av kundeparkering på Bedrifter i byen 14. januar.

? Når en av tre kunder kommer med bil, så er parkeringshuset av enorm betydning for oss. Vi har satset miljøbevisst, men bilen er viktig for kommersielle virksomheter, sa Malmo.
Han sa at Mathallen har fått en god start, men at han ikke våger å kalle det en suksess ? ennå.
? Det er viktig at vi holder oss aktuelle og har et attraktivt tilbud. Vi er nødt til å ha lønnsomme butikker.
Lønnsomheten avhenger blant annet av at Oslo kommunes bymiljø og -utviklingsarbeid.
? Vi synes det har vært vanskelig å få svar fra Bymiljøetaten angående bedre skilting, opprydding av naboparken og gjøre Mathallen tilgjengelig fra Maridalsveien.
Malmo viste til bystyrets næringspolitiske handlingsplan og stilte spørsmålstegn ved hvor godt de har fulgt opp denne. De skal blant annet:
  • Skape attraktive handelsområder med unike handelstilbud
  • Aktiv byplanlegging og tilrettelegge for lønnsom handel
  • Sørge for at butikker kan drive forsvarlig eksponering/skilting av virksomheter, samt å lage et samarbeidsorgan for skilting
Abdullah Alsabeehg fra Arbeiderpartiet takket for innlegget og gjentok hvor viktig det er å se på helheten i et byområde.
? Vi har tatt opp utfordringene dine med byråden, men må følge bedre opp. Vi skal sørge for kontakt og dialog videre, sa han.
Odd Einar Dørum fra Venstre var enig i at skiltingen må bli tydeligere, men la til at det er en stor kamp.