Bedrifter og næringsliv møttes ansikt til ansikt

Del : fbtw
Oslo Handelsstands Forening arrangerte tirsdag 13. januar konferansen Bedrifter i byen, sammen med Oslo Håndverk & Industriforening og NHO Oslo & Akershus.
Konferansen tiltrakk seg over 90 deltakere og har utviklet seg til å bli en viktig møteplass mellom politikere og byens næringsliv. Her får bedriftene en unik mulighet til å møte politikerne og ta opp saker som er viktig for deres bedrift. Senterleder ved Oslo City, Monica Eriksen, var blant de som benyttet denne muligheten.
– Politiet trenger mer, og øremerkede, ressurser slik at vi kan få mer uniformert politi i sentrum. Er det et område som virkelig trenger det, er det området rundt Oslo City, sa Eriksen. Hun speed-datet Marianne Borgen (SV).
Eriksen viste til at området rundt kjøpesenteret er belastet, og med svært mye trafikk, og hun mener derfor uniformert politi er et viktig tiltak både for senterets kunder og byen generelt.
Etter ni minutter var speed-daten over og Eriksen kunne si seg fornøyd med resultatet.
– Det var flott å kunne få snakke direkte med politikerne. Jeg tror vi har en felles glede og nytte av et slikt arrangement, mente Eriksen.
Ni av byens sentrale politikere fikk virkelig kjørt seg under den fulltegnede speed-daten, men var selv svært fornøyd etter endt seanse.
– Det har vært nyttig og lærerikt. Jeg har fått nye perspektiver og blitt klar over nye problemstillinger, sa Marianne Borgen.