Befolkningsvekst og digitalisering i Oslo

Del : fbtw

Solberg sier i sitt intervju med idg.no at Oslo er en av de byene i Europa med høyest vekst, der vi har en forventet økning fra dagens 635.000 innbyggere til ca. 830.000 innbyggere i 2030.

For å kunne tilpasse oss økningen best mulig, hevder Solberg at ved en satsing på smart bruk av digitale verktøy vil vi kunne legge planen for hvordan vi kan få mest mulig tjenester for minst mulig penger. Han forteller videre at de digitale tjenestene skal fungere slik at innbyggerne kan få løst sin henvendelse der og da.

-OHF og jeg ser positivt på at Oslo kommune hel-digitaliseres så snart som mulig. Det vil øke servicegraden og effektiviteten forutsatt at dataplattformen er på plass og fungerer tilfreddstillende for brukerne, sier Gunnar Larssen. 

Det har ikke kommet frem noe endelig beløp for digitaliseringen enda, men det er snakk om flere hundre millioner. Det endelige beløpet vil komme frem på budsjettet i slutten av september, sier Solberg til idg.no.