Bekymringsmelding fra vareleverandørene

Del : fbtw

Vareleverandørene er bekymret for stengingen av Brynstunnelen fra og med første kvartal 2016.

Det er Leverandørens Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) som fremmer bekymringen til Statens vegvesen og Oslo kommune.

Negative konsekvenser

De skriver at en kapasitetsreduksjon ved Ryen/Bryn/Ulvesplitten får betydelige negative konsekvenser på hele trafikkavviklingen i området. Det vil også gi ringvirkninger på øvrig adkomst til Oslo sentrum.

LUKS understreker at en god trafikkavvikling for tungtransport og vareleveranse er av stor betydning for både nasjonale interesser og regionalt for Oslo.

Oppdatert informasjon

De ber prosjektledelsen legge ekstra ressurser i informasjonsarbeidet før og under stengingen ved å:

  • Oppdatere informasjon på nettet om fremdrift og korrekte datoer for stengning
  • Fortelle hvordan trafikken skal avvikles fra tavlene på Vinterbro
  • La tungtransporten følge Ring 3 som hovedregel, og at bruk av Svartdalstunnelen og Operatunnelen må forbeholdes privatbilisme og distribusjon til Oslo

Rehabilitering av tunneler

Jo mindre tunge kjøretøy blir henvist til å gå på tomgang eller stampe frem i kø, desto bedre for miljøet, transportkvaliteten og økonomien, skriver LUKS.

Det pågår rehabilitering i flere tunneler i Oslo for tiden. Her er oversikten:

Rehabilitering av tunneler i Oslo 2015-2020