Vil belyse Oslo bedre

Del : fbtw

Oslo kommune ønsker at gårdeiere skal følge deres belysningsplan for sentrum.

«Belysningsplan for Oslo sentrum» er ikke juridisk bindende, men kommunen ønsker at så mange som mulig bruker den som veiledning, slik at byen får en god og enhetlig belysning.

Selv om belysningsplanen er avgrenset til sentrum med strøksgater, samt Akerselva miljøpark og Fjordbyens havnepromenade, kan den fint brukes for hele byen.

– Vær nennsomme

– Vi har ikke myndighet over gårdeiere, men vil gjerne gå i dialog for å gi råd og ikke minst oppfordre dem til å være nennsomme, sa representanter fra Plan- og bygningsetaten (PBE) og Bymiljøetaten (BYM) på et informasjonsmøte nylig.

Etatene understreket at et samarbeid mellom gårdeiere, butikker og kommunen gjør det mulig å se belysning i åpne rom og på fasader i et samspill – og til det beste for byen.

Bymiljøetatens ansvar

Det er BYM sitt ansvar å gjennomføre belysningsplanen ut ifra de økonomiske midlene de har. I dag har de 70 000-80 000 lampepunkt å drifte i hovedstaden.

Trygghet, sikkerhet, miljø, estetikk og funksjonalitet er prioriterte føringer som ligger i planen Oslo bystyre vedtok i 2011.

Bidrar til trygghet

PBE understreket at belysning ikke kan ivareta tryggheten 100 prosent, men er et viktig bidrag. Belysning betyr også mye for hvordan vi orienterer oss, trafikksikkerhet og opplevelsen av bymiljøet.

Planen følges opp av kommunen med hjelp fra Norconsult. Belysningsplanen har en estimert kostnad på 250-300 millioner kroner og med ca. 25-30 millioner kroner på budsjettet til dette årlig, tar prosessen tid.

Les: Belysningsplan for Oslo sentrum