Beredskap i praksis

Del : fbtw

Beredskap og terrorsikring handler om mer enn blomsterpotter. Det handler om å være forberedt på uventede og uønskede hendelser. OHF arrangerte sammen NHO Oslo og Akershus og Oslo politidistrikt frokostmøte med temaet «Beredskap i praksis» 7. desember. Nærmere 200 deltagere denne morgenen vitner om at næringslivet tar dette på alvor.

Bedriftene fikk innspill til hva de kan gjøre for å være forberedt på uønskede hendelser, hvilke uønskede hendelser PST og Politiet vurderer som mest aktuelle her og nå, og hva man kan forvente av politi og vektere i slike situasjoner. Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, snakket om viktigheten av samarbeid, og det å utnytte kompetansen rundt egen virkesomhet. Kartlegg ressursene og fasilitene rundt dere, hos for eksempel sikkerhetsselskaper og nabobedrifter.

Anette Tinglum fra Næringslivets Sikkerhetsråd oppfordret alle til å tenke gjennom situasjoner og scenarier knyttet til beredskap. Møtet ble avsluttet med et innlegg fra Osman Ibrahim, Avdelingssjef for strategi og utvikling i Beredskapsetaten Oslo kommune, som fortalte hvordan kommunen jobber i sitt beredskapsarbeid og om det videre arbeidet med sikring av byrommet.

De viktigste punktene kan oppsummeres slik:

  • Øv på situasjoner og scenarier, og lag en tiltaksplan.
  • Meld fra om du observererer noe uvanlig eller mistenkelig.
  • Hjelp til å ta ansvar ved varelevering. Pass på at nøkkel ikke står i unødig, når sjåfør er ute av bilen.
  • Ha relevant førstehjelpsutsyr tilgjenglig. Større virksomheter oppforderes til å ta samfunnsansvar ved å kjøpe inn større førstehjelpspakker.

Besøk gjerne nettstedet sikkerhverdag.no for nyttige tips.

Reaksjonene umiddelbart i etterkant av møtet, og tilbakemeldingene fra publikum i evalueringen var at dette var en fin introduksjon, og at dette ønsker vi oss mer av! Flere utrykker ønske om at dette skal bli det første i en rekke av slike møter mellom næringsliv og etater. Mange vil lære mer og få en enda mer konkret og praktisk tilnærming til hvilke tiltak de bør gjøre i sin bedrift.

Her finner du NRK Østlandssendingens innslag om møtet.

OHF er svært glade for de positive tilbakemeldingene vi har fått for å ta opp dette temaet, og tar dette med i utformingen av kurstilbudet til medlemmene det neste halvåret. Rett over nyttår sender vi ut invitasjoner til kurs i praktisk beredskap, hvor vi blant annet vil konsentrere oss om hva du bør, og kan gjøre, fra noe intreffer til nødetatene er på plass.

Har du spørsmål relatert til bredskap eller om våre kurs om temaet, ta kontakt med Birgitte Anderson i Oslo Handelsstands Forening.