Best avslutning i Asker og Bærum

Del : fbtw

Med
en vekst på 2,1 prosent i 4. kvartal, var det Asker og Bærum sine kjøpesentre som økte omsetningen mest på slutten av fjoråret. For hele 2013 hadde de en økning på 0,9 prosent.

Omsetningsveksten i fjor var størst på Romerike, der
kjøpesentrene økte omsetningen med 5,8 prosent. Follo
hadde en tilbakegang på 1,1 prosent fra 2012 til 2013.
Mens Akershus økte omsetningen med 2,5 prosent i 2013, falt omsetningen i Oslo med 0,7 prosent som følge av pågående utbygginger. Omsetningsnedgangen skyldes redusert omsetning i sentrum sine kjøpesentre.
Aker Brygge har lenge har vært i en
ombyggingsfase, mens Paleet Karl Johan har vært under ombygging siden sommeren
2013. I september 2013 begynte Oslo S Shopping å tømme lokalene i Østbanehallen.
Ser vi bort fra de tre kjøpesentrene som er i en ombyggingsfase hadde de øvrige
kjøpesentrene i Oslo sentrum en vekst på 2,5 prosent i fjor.
Kjøpesentrene
utenfor sentrum økte omsetningen med 0,1 prosent fra 2012 til 2013. Også her trakk
ombygging ved enkelte kjøpesentrene omsetningen ned i fjor.
Kilde: OHFs omsetningsrapport utarbeidet av Kvarud Analyse. Rapporten baserer seg på omsetningstall fra 33 kjøpesentre i
Oslo og 24 i Akershus.