Bilende kunder av betydning

Del : fbtw

Bilistene handler for 1,2 milliarder kroner i året i Oslo sentrum. – Det er store verdier på spill, sa Gunnar Larssen i OHF på ROM-konferansen «Bilfritt Oslo – utopi eller mulighet?».

Bilistene står for 12,3 prosent av totalomsetningen i sentrum, noe som vil utgjøre i overkant av 1,2 milliarder kroner i året.

Rammer små og unike

Gunnar Larssen i OHF var en av innlederne på ROM-konferansen. Han snakket om «Hvordan vil et bilfritt Oslo påvirke handelen i sentrum?».

Gunnar Larssen i OHF var en av innlederne på ROM-konferansen. Han snakket om «Hvordan vil et bilfritt Oslo påvirke handelen i sentrum?».

Hvilken næring har råd til å «miste» 12,3 prosent av sin omsetning? undret OHFs administrerende direktør, og la til at et bilfritt sentrum vil ramme de små og egenartede butikkene hardest.

Tallene er hentet fra undersøkelsen «Handleposen – transportmåter og shoppingvaner» gjort av YouGov for OHF og Byfolk i november i fjor.

Viktig for handelen

Den viser at den kollektivreisende shopperen er den mest verdifulle, men at bilisten kommer på en fjerdeplass og utgjør en betydelig del av omsetningen i sentrum.

– Undersøkelsen viser at hver enkelt gruppe av reisende er viktig for handelen, og at det å stenge noen ute vil ha store økonomiske konsekvenser. Hva vil kunder som kommer til sentrum med bil i dag gjøre dersom det blir fullstendig bilfritt?

Ønsker gågatenett i sentrum

Larssen understreket at OHF er for et sammenhengende gågatenett i sentrum med gater som har publikumsrettede aktiviteter i førsteetasjene, nok plass til varelevering og prioriterer gående.

– Det får vi til ved en klok byutviklingspolitikk som deler opp områdene innenfor ring 1 i mindre deler, og iverksetter planprosesser for hvert område for å sikre mobilitet for både personer og varer, samt investerer i byutviklingstiltak og samferdselstiltak som sikrer handel, liv og mennesker i bygatene, konkluderte Larssen.

Les også: – Bør begrense bilfritt