Bilfritt Byliv Dronningens gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15081
Versjon: 1
Tittel: Bilfritt Byliv Dronningens gate
Tidsrom: 11.06.2018 – 31.08.2018
Tilbakemeldingsfrist: 21.05.2018

 

Berørte adresser:

Dronningens gate 3 til 36

 

 

Arbeidets art:

Oppgradere dekket i Dronningens gate. Utvide fortau ved å sette ny kantsteinslinje. Heve sluk/kum og etablere hjelpesluk der fortau utvides.
Ny kabelgrøft til etablering av arrangementsstrøm og belysning. Skal ikke grave dypt.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: BYM Byromsprosjekter Oslo kommune
Planlegger: Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen
Plan opprettet dato: 26.04.2018
Kontakt e-post: ragnhild.skaugen@bym.oslo.kommune.no