Bilfritt sentrum er dårlig miljøpolitikk

Del : fbtw

OHF stiller seg bak Carl Erik Kreftings leserinnlegg i Finansavisen 10. september. Les hva han mener om Miljøpartiets bilfri-forslag.

I Finansavisen 8. september skriver førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne, Lan Marie Nguyen Berg, et leserinnlegg der hun harselerer med Hegnars leder den 7. september. Hegnar hevder at det vil skade handelsstanden i Oslo Sentrum hvis Oslo gjøres bilfritt innenfor Ring 1.

Hun skriver med bred penn at Hegnar snakker mot bedre vitende når han påstår at det vil skade handelsstanden i sentrum hvis sentrum blir bilfritt. Snarere hevder hun at det vil bli bedre kår for handelsstanden fordi folk da vil bruke byrommene mer.

Hvor har hun dokumentasjon for dette fra? Handelsstatistikken for Oslo og omegn viser at sentrumshandelen har falt kraftig de siste 15 årene. Sentrums andel av handelen i Oslo og omegn har falt fra 30 til 16 prosent i disse årene. Denne handelen har gått til de bilbaserte kjøpesentrene utenfor Oslo sentrum. Det har med andre ord vært en handelsflukt fra Oslo sentrum i årevis etter hvert som antallet P-plasser er blitt redusert og sentrum er blitt mindre fremkommelig. Hegnar har med andre ord faktisk og dokumenterbart belegg for hva han skriver.

Som kommende politiker er det viktig at Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i det minste setter seg inn i fakta før hun uttaler seg. Handelsstanden i Oslo er kommunens største private arbeidsplass med 47.000 ansatte. De Grønnes politikk kan sette mange av disse arbeidsplassene i fare.

Kundene slutter ikke å handle selv om det blir vanskeligere å handle i sentrum. Mange vil sette seg i bilen og kjøre til de bilbaserte kjøpesentrene istedenfor. Et naturlig spørsmål er da om det forurenser mindre å ta bilen til Sandvika Storsenter eller Storo-senteret fremfor å ta bilen til sentrum? Utvilsomt ikke. Hva er da miljøgevinsten?

Oslo kommune gjennomførte for et par år siden et ulovlig prøveprosjekt i Kirkegaten der de over natten og uten nabovarsel fjernet alle P-plassene (også for varelevering!) for å lage en sykkeltrasé i begge retninger. I løpet av et års tid var over 20 butikker i området nedlagt. Nå er det et trist skue med stengte butikker og gråpapir i vinduene. Kirkegaten kalles nå på folkemunne Kirkegårdsgaten. Det er et eksempel på konsekvensene av å fjerne biler i områder uten T-banestasjon i umiddelbar nærhet.

Og som det fremgår av Bylivsundersøkelsen har også antallet gående på Karl Johan fra 1989 til 2013 sunket på tross av at Oslo by i samme periode har vokst med over 100.000 innbyggere. Når handelen flytter på seg til de bilbaserte kjøpesentrene, følger kundene naturlig nok etter. Det er enklere å komme seg dit og ikke minst få med alle varene hjem. Rett nok har andre sentrumsgater fått noen flere gående, men ikke nok til å erstatte de som er borte fra Karl Johan – særlig sett hen til befolkningsveksten.

Handel og servering på gateplan er faktisk miljøskapende. Et levende byliv er viktig for folks trivsel. Å overlate store deler av sentrum til departementer og andre kontorer og flytte ytterligere handel til de bilbaserte kjøpesentrene er dårlig miljøpolitikk. Men det er ikke bare dårlig miljøpolitikk. Det er også en diskriminerende politikk der eldre og funksjonshemmede i stor grad blir fratatt muligheten til å komme til sentrum når biltransport i praksis er deres eneste alternativ.

Jeg håper Miljøpartiets førstekandidat vil ta en spasertur med meg i området rundt Kirkegaten. Så kan hun med egne øyne se det fossilet Hegnar frykter. Men la oss gjøre det før valget!

Krefting er administrerende direktør i Søylen Eiendom som blant annet eier Steen & Strøm Magasin, Eger og Posthallenen, samt styreleder i Byfolk.

Foto: Søylen Eiendom