Bispegata 12

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13500
Tittel: Bispegata 12
Tidsrom: 03.04.2017 – 31.05.2017
Tilbakemeldingsfrist: 19.03.2017

Berørte adresser:

OSLO GATE 14, OSLO GATE 15, OSLO GATE 12, BISPEGATA 12, BISPEGATA 32

Arbeidets art:

Vi skal legge om Hafslund Netts kabler i ny trase, i forbindelse med Bane Nor sine arbeider med ny tunnel.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger: Hans-Christian Westbye
Plan opprettet dato: 27.02.2017
Kontakt tlf: 40227514
Kontakt e-post: hans-christian.westbye@nettpartner.no