Bjerregaards gate 11

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14781
Versjon: 1
Tittel: Bjerregaards gate 11
Tidsrom: 09.04.2018 – 13.04.2018
Tilbakemeldingsfrist: 19.03.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Kabelgrøft i fortau ved Bjerregaards gate 11 til 13.

 

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: GET
Planlegger: Per Arne Langhaug
Plan opprettet dato: 22.02.2018
Kontakt e-post: per.langhaug@get.no