Julehandel på Sandvika Storsenter.

Black Friday forskjøv julehandelen

Del : fbtw

Detaljhandelsbedriftene hadde omsetningsnedgang på 1,3 prosent fra november til desember i fjor. Black Friday er hovedårsaken.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,3 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette skjer etter en vekst på 0,6 prosent fra oktober til november.

Etbalert i Norge

Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, sportsutstyr, klær og sko bidro særlig til nedgangen i denne perioden. Salg av IKT-utstyr og telekommunikasjonsutstyr bidro også til nedgangen.

– Vi hadde håpet på et lite løft fra november til desember, men «Black Friday» tok nok litt fra julehandelen, som normalt skjer i desember,  uttaler utviklingssjef Lars Fredriksen i OHF.

Den siste fredagen i november har for alvor etablert seg i Norge.

– Ikke et godt tegn

– Mange i bransjen er usikker på om dette er et gode for handelen totalt sett. Hvis omsetningen bare flytter seg fra desember til november, så er ikke det et godt tegn. Når det i tillegg er salgsvarer som gir lavere bunnlinje enn ordinære priser, kan jeg forstå at dette ikke er ønsket av mange av detaljhandelsaktører.

Likevel tror Fredriksen at Black Friday kommer til å fortsette for fullt noen år fremover.

– Dette viser at konkurransen i markedet er hard, og at få eller ingen tør å overse denne salgsdagen i frykt for å miste inntjening og kunder.

Han legger til at dette gagner forbrukeren. De tjener på at den tøffe konkurransen for hver eneste krone i markedet.

Viktig del av økonomien

Husholdningenes konsum av varer og tjenester er en svært viktig del av økonomien. Det er anslått at forbruket utgjør rundt 50 prosent av verdiskapningen i fastlandsøkonomien.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden oktober-desember 2015 var på samme nivå som i tilsvarende tremånedersperiode året før. Totalt ble det en omsetningsvekst på 0,6 prosent i fjor.