Bli med OHF til Sørumsand!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening jobber ikke bare i Oslo sentrum, men er også mye ute i det vi kaller Oslo-regionen hvilket inkluderer Akershus. Osloregionen betegner et felles marked for bo, arbeid- og handel – og OHF er opptatt av å fremme handelens interesser i alle deler av regionen. Mennesker beveger seg rundt i regionen mellom bolig, handel og arbeid – noe som bidrar til synergieffekter for alle.

OHF møtte i begynnelsen av juli administrasjonen ved rådmannens kontor i Sørumsand for å drøfte utviklingen i dette knutepunktet, og bidra med tanker og erfaringer på alt fra parkering til regulering og kommunikasjon. OHF har veldig gode erfaringer med hvordan en lokal positiv utvikling skjer i et samspill mellom både kommune, utviklere, grunneiere og næringsdrivende (leietakere). Et viktig budskap er at alle relevante aktører blir involvert i diskusjonene omkring områdeplaner, reguleringer og detaljbestemmelser tidligst mulig. Informasjonsflyt mellom de ulike aktørene bidrar til økt mangfold, og sikrer at alle ideer og behov kommer opp på et tidspunkt det er mulig å utvikle sentrum / området til det beste.

IMG_3517

I kommuner hvor befolkningen typisk bor spredt, blir det naturlig at mange tilreisende kommer i bil, da gjelder det at de får satt fra seg denne på en måte som bidrar til trivsel og lønnsom handel. Bilen er på samme tid en velsignelse og et problem, men alt kan løses!

Det er viktig å legge til rette for gode kommersielle virksomheter, og flotte opplevelser for besøkende – slik at folk faktisk kommer til knutepunktet og ikke bare reiser igjennom. Fortetting av boligmassen er ett grep, gode løsninger rundt veiover og –underganger er et annet. Her finnes det mange virkemidler å bruke, og mange analyser man kan gjøre.

Næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen svarer:

Hvorfor drar du rundt til kommuner i Akershus?
Praktisk politikk og næringens behov i handel, tjenester og servering, løses lokalt. Det er gjennom kommunal forvaltning at den faktiske utviklingen kan enten hindres eller fremmes – og da er det åpenbart at OHF må delta i samtalene i de forskjellige kommuner.

Hvordan kommer kommuner i kontakt med deg?
Vi har nylig sendt en henvendelse til alle rådmenn i regionen der vi forteller om hvordan vi prøver å bidra i lokalforvaltningen. I tillegg prøver vi gjerne å komme i direkte dialog med lokalpolitikere i hele regionen, og fremmer næringslivets behov direkte til dem.

Hva kan OHF bidra med?
Vi er både en uformell kanal for å få ny informasjon om hvordan markedsplasser og handel utvikler seg i forskjellige byer i utland og innland. Det er dessuten betydelige erfaringer med handelens møte med myndigheter i forskjellige deler av regionen, og det å dele slike erfaringer gjør ofte dialogen med OHF nyttig. Mer praktisk er at vi også lager samfunnsregnskap og bransjestatistikk for våre næringer i hele regionen, og dette er viktig informasjon som kommunene kan ha nytte av.

IMG_3525

Fakta om Sørumsand :

Sørumsand er et tettsted og administrasjonssenterets kommune i Akershus. Tettstedet har 4 801 innbyggere per 1. januar 2015, og ligger ved Glomma. Sørumsand vokste opp som stasjonsby på Kongsvingerbanen fra 1892, da Sørumsand stasjon ble grunnlagt. Fetsund ligger 10,5 kilometer sørover, og Lillestrøm ligger 18 kilometer sørvest for Sørumsand.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi