Bli medlem i YR

Del : fbtw

Medlemskap i Young Retailers (YR) er en investering for fremtiden! YR er foreningen for unge og engasjerte i handelen, og gir en unik mulighet til å vedlikeholde og bygge nettverk – som sies å være nøkkelen innen varehandelsbransjen. 

Vi eksisterer for både studenter og yrkesaktive. Et medlemskap i YR gir tilgang til mange faglige og sosiale arrangement. Du tjener raskt inn medlemskapet ditt!

Vi kan tilby 
  • Tilgang til nettverk
  • Faglig påfyll
  • Mulighet for engasjement
  • Bransjeoppdateringer
  • Karrieremuligheter
  • Sosiale arrangement
  • Oslo Handel send hjem i posten
  • Kurstilbud i regi av OHF
Som medlem av YR blir du automatisk personlig medlem av OHF, som vil si at du får tilgang til fellesarrangement i regi av både YR og OHF. Dette betyr at man også har stemmerett på OHFs generalforsamling.
Medlemskapet koster kun kr. 375 per år. Fra 1. juli er det halv pris på innmelding ut året.