Blomster og biler

Del : fbtw

Det har vært skrevet mye om estetikken og plasseringen av betongrørene på Karl Johan. De kalles midlertidige installasjoner, og skal hindre biler i å komme opp i høy fart, og skjerme eventuelle fotgjengere. Nå har det gått tre måneder siden de ble satt ut, og vi har besøkt en del av våre medlemmer i Oslo sentrum som har fått risikoreduserende blomsterpotter tett innpå seg. Hvordan opplever de tiltakene nå, og hva er  inntrykket fra kunder og dem som leverer varer?

Iselin Lien (til venstre) er daglig leder for Urban Karl Johan.

Opplever dere at betongrørene er til hinder for kundene eller for varelevering?

– Vi opplever ikke at det er noen spesiell oppmerksomhet rundt dem lenger, så vi tror ikke at det skremmer kunder ihvertfall, kanskje tvert imot skaper mer trygghet, sier Iselin Lien, daglig leder på Urban Karl Johan.

På Grand Café er de ikke så opptatt av betongrørene, de må vel være der og vi ønsker ikke at de skal fjernes hvis myndighetene mener de er nødvendige, sier hovmesteren som tar imot gjester i døren.

– Vi har ihvertfall gatas fineste betongrør, dresset opp i kobber!

 OHFs utviklingssjef Lars Fredriksen stilte på siste møte i Strøksforeningen Karl Johan spørsmålet om noen opplevde noe negativt rundt blomsterkassetiltakene, og også der var svaret et unisont nei fra de tretten medlemsbedriftene som var representert.

– Risikoreduserende tiltak medfører økt trygghet for alle, både for kunder, ansatte og brukere av byen. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tilsier at kommunen har vært lydhør og responsiv i forhold til våre krav om tilgjengelighet for varelevering og kunder. At man også er kommet langt i prosessen med å forbedre det estetiske lover godt for vårens byliv, sier Birgitte Anderson, sikkerhetssjef i OHF.

Utskiftingen av betongrør med sorte blomsterfat i jern har kommet så langt som Egertorget, og snart står den øverste delen av Karl Johan for tur. Om alt går etter planen er alle betongrørene byttet ut i løpet av april 2018. Noen av blomsterfatene har også fått selskap av sittebenker, noe som lenge har vært fraværende på Karl Johan.