Christian Ringnes holdt innlegg på ROM-konferansen.

– Bør begrense bilfritt

Del : fbtw

– Et bilfritt Oslo sentrum må gjøres på en klok måte, sa Christian Ringnes. Han viste til hvordan Freiburg, Gent, München og Brüssel løser det.

Ringnes, som er administrerende direktør i Eiendomsspar, gjestet ROM-konferansen med sitt syn på hvorvidt bilfritt Oslo er en utopi eller mulighet.

Riktig omfang

– Det er ikke vanskelig å være for en vakrere og hyggeligere by med mindre forurensning og bedre klima. Men det må gjøres på en klok måte, blant annet med riktig geografisk omfang, tilpasninger og unntak.

Han hadde engasjert et konsulentfirma til å sammenligne de bilfrie sentrumene i Freiburg, Gent, München og Brüssel med visjonen til Oslos byråd. Ingen hadde et bilfritt område over 500 mål, mens Oslo innenfor Ring 1 er 1900 mål .

Kvadrupelt areal

– I Oslo er det altså snakk om et fire ganger så stort område! Det er fornuftig å begrense det til i alle fall halvparten, og/eller differensiere bilrestriksjonene i minimum to nivåer innenfor Ring 1.

Ringnes la til at alle byene de har undersøkt, har gjennomfartsveier åpne for all trafikk i den bilfrie sonen. Dette mente han ville være hensiktsmessig i Oslo også.

En rekke unntak

I byene var det tillatt med varetransport (tids-og vektbegrensninger), taxi  (hente/bringe, noen få holdeplasser), beboerbilkjøring (kjellerparkering), kjøring til parkeringskjeller på hotell og parkeringshus, bilkjøring for bevegelseshemmede og nødtransport.

– Det er viktig at utbygging av infrastruktur skjer samtidig, og at man på samme måte som i de tyske og belgiske byene, tar utgangspunkt i et gågatesystem/gamleby og ekspanderer etappevis.

Les også: Bilene kunder av betydning