BR1 og 5 Akershusstranda – Kongens gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13929
Tittel: BR1 og 5 Akershusstranda – Kongens gate
Tidsrom: 01.09.2017 – 01.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 26.06.2017

Berørte adresser:

AKERSHUSSTRANDA 21, AKERSHUSSTRANDA 19

 

Arbeidets art:

Oppstramming av krysset Akershusstranda – Kongens gate ved å etablere grøntområde på dagens bil-parkeringsareal og arealet for oppstilling for buss, samt etablering av
sykkelfelt i Akershusstranda. Arbeidet innebærer setting av ny kantsteinslinje, nytt slitelag på vei samt punktvis dypere graving for lysmaster og sandfang.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Sykkelseksjonen
Planlegger: Sara Strid
Plan opprettet dato: 06.06.2017
Kontakt tlf: 90045742
Kontakt e-post: sara.strid@bym.oslo.kommune.no