Brannvern

Del : fbtw

De fleste av våre medlemmer betjener daglig et betydelig antall kunder. Det er derfor viktig at alle ansatte er i stand til å prioritere riktig ved branntilløp. OHF anbefaler derfor at dere i fellesskap gjennomgår noen viktige brannforebyggende tiltak.

 

 • Alle ansatte må kjenne til hvor og hvordan brann varsles, hvor brannslukkingsmateriell er plassert, og hvordan
  dette brukes, hvordan evakuering gjennomføres og hvor samlingsplassen er.
 • Lokalene skal ha nødvendig brannslukkingsmateriell med merking av oppbevaringssted.
 • Brannslukkingsmateriell skal minimum årlig kontrolleres av godkjent kontrollinstans.
 • Rømningsveier skal alltid ha fri passasje og merkes med godkjent skilt.
 • Bruk av skjøteledninger og flerstikkere skal begrenses i størst mulig grad.
 • Vannkoker, kaffetrakter, oppvaskmaskin og annet elektrisk utstyr skal alltid slås av etter bruk.
 • «Timer» anbefales for å sikre automatisk fra kobling av vannkoker og kaffetrakter etter endt arbeidsdag.
 • Brannsikret avfallsbøtte skal benyttes for brannfarlig avfall.
 • Ved observasjon av varmgang/brune felt rundt lysspotter/ innfelte lys og varmekilder, skal konsekvensreduserende tiltak iverksettes umiddelbart og daglig leder informeres.
 • Renholdsplanen skal ivareta hyppig støvfjerning av datautstyr ved vifte/ventilasjon og andre elektriske installasjoner som tiltrekker seg støv.
 • Levende lys skal kun benyttes ved tilstedeværelse.
 • Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann,
  eksplosjon og annen ulykke.
 • Eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å holde byggetekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og
  øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.