Brede sykkelfelt i Ullevålsveien mellom Schwensens gate og Colletts gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14590
Tittel: Brede sykkelfelt i Ullevålsveien mellom Schwensens gate og Colletts gate
Tidsrom: 21.05.2018 – 31.08.2018
Tilbakemeldingsfrist: 01.02.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Det ønskes etablert brede sykkelfelt (2,2m) og normerte bredder på kjørefelt da disse i dag er for smale. Løsningen innebærer fjerning av gateparkering på strekningen.
Plassering av kantstein mot fortau skal ikke endres, med unntak av mindre justeringer i kryss. Det vurderes også mindre ombygginger ved bussholdeplass og i krysset
Ullevålsveien x Colletts gate. Dette er et strakstiltak i påvente av ny reguleringsplan for Ullevålsveien

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Planlegger: Jan Sverre Asmyr
Plan opprettet: dato 02.01.2018
Kontakt tlf: 41 27 98 74
Kontakt e-post: Jan.sverre.asmyr@bym.oslo.kommune.no