Briskebyveien 7

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13333
Tittel: Briskebyveien 7
Tidsrom: 13.03.2017 – 24.03.2017
Tilbakemeldingsfrist: 28.02.2017

Berørte adresser:

RIDDERVOLDS GATE 12, RIDDERVOLDS GATE 9, NIELS JUELS GATE 51, NIELS JUELS GATE 70A, NIELS JUELS GATE 70B, BRISKEBYVEIEN 22A, BRISKEBYVEIEN 22B, BRISKEBYVEIEN 22C,
BRISKEBYVEIEN 11A, BRISKEBYVEIEN 42, BRISKEBYVEIEN 38, BRISKEBYVEIEN 7, BRISKEBYVEIEN 30, BRISKEBYVEIEN 28, BRISKEBYVEIEN 26

 

Arbeidets art:

Graving og legging av rør til fiberkabler.
Nedsetting av to stk. trekke/skjøtekummer.
En i kryss Briskebyveien/Holtegata, ved rørender fra Uranienborg skole.
En i nedkant av lekeplass v.a.v. Niels Juels gate 70
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 08.02.2017
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com