Briskebyveien 74

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11863
Versjon: 1
Tittel: Briskebyveien 74
Tidsrom: 26.10.2015 – 13.11.2015
Tilbakemeldingsfrist: 16.10.2015
Berørte adresser: LØVENSKIOLDS GATE 23, LØVENSKIOLDS GATE 21, BRISKEBYVEIEN 17A, BRISKEBYVEIEN 74, BRISKEBYVEIEN 17B, BRISKEBYVEIEN 72B, BRISKEBYVEIEN 72A, LØVENSKIOLDS GATE 24A, LØVENSKIOLDS GATE 19B

Arbeidets art:

Graving av  rør og fiber fra Løveskioldsgt 21 til Briskebyveien 74.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma:

Canal Digital Kabel TV

Planlegger:

Andre Fagerstrøm

Kontakt e-post: andre.fagerstrom@tessta.no