Bruk av bilder du finner på nett – ikke alltid så smart

Del : fbtw

Mange næringsdrivende markedsfører sin virksomhet på ulike måter, også på egne hjemmesider og på Facebook. Det er smart. Ved slik markedsføring ønsker man gjerne å bruke noen fine bilder. Flere bruker da noen de finner på nett. Det er ikke alltid så smart.
Tekst: Henrik Renner Fredriksen Foto: Werner Juvik

 

Opphavsrett

Grunnen til det er at bildene som ligger på nett er tatt av noen andre. Den som har tatt bildet, har opphavsretten til bildet. Bildet er et åndsverk. Bruk av bildet i næringsvirksomhet vil da være i strid med fotografens opphavsrett. Det gjelder uansett om det er en kjent fotograf som har tatt bildet man bruker, eller det er en hobbyfotograf som har lastet opp et fint bilde han lyst til å dele med omverdenen på internett.

Henrik hos Storlokken

Henrik Renner Fredriksen hos www.storlokken.no

Hva er så konsekvensen av å bruke bilder du finner på nett?

Hvis du har brukt et bilde i næringsvirksomhet, vil det være en krenkelse av fotografens opphavsrett. Konsekvensene av dette fremgår av åndsverkloven. Den viktigste konsekvensen er at rettighetshaveren (dvs. fotografen) kan kreve erstatning av den som urettmessig har brukt bildet. Jeg har som advokat fått en rekke henvendelser fra virksomheter som har mottatt sure henvendelser med tilhørende krav om erstatning. Noen ganger kommer kravet direkte fra rettighetshaveren. Andre ganger kommer kravet fra advokat. Dersom man er ekstra uheldig, kommer kravet fra en amerikansk advokat (det er utrolig hva rettighetshavere og deres advokat fanger opp av bruk på nett). Sistnevnte skjer gjerne der fotografen er amerikansk, og da spares det ikke på kruttet (og da er det amerikanske regler som gjelder).

Det betyr også at erstatningskravet gjerne vil variere fra noen tusen til flere hundre tusen. Hvis vi holder oss til de norske reglene, følger det av åndsverkloven § 55 at man vil være erstatningsansvarlig etter de alminnelige erstatningsreglene. Det forutsettes da at man har handlet uaktsomt eller forsettlig. Men det vil fort måtte konstateres uaktsomhet når man bruker et bilde man finner på rett som man ikke har avklart rettighetene til. Det at man ikke visste at dette ikke var lovlig, hjelper neppe. Det er verdt å merke seg at det å bruke bilder i god tro også kan ha konsekvenser, idet fotografen da kan kreve brukerens nettofortjenesten utbetalt, dvs. hva man sparte på å ikke betale for bruken.

Det å gå nærmere inn på utmålingen er det ikke rom for i denne artikkelen. Det viktigste er uansett å vite at urettmessig bruk har konsekvenser uansett om man er i god tro eller ikke. Får man et krav, bør man ta kontakt med advokat for bistand, og ellers uten videre godta å måtte betale små beløp der det kreves, siden advokatregningen fort vil bli større enn kravet. Normalt vil det være rom for å forhandle ganske mye på kravets størrelse.

 

Hvordan unngå trøbbel?

Det å unngå trøbbel er lett. Det handler om ikke å bruke andres bilder med mindre slik bruk er avklart på forhånd. Det greieste er da å bruke egne bilder. Alternativet er å avklare bruken med rettighetshaver før bruk. Den tredje muligheten er å bruke bilder fra tilgjengelige bildedatabaser der bruken er avklart og gratis. Blant de mest kjente er kanskje Shutterstock og Gettyimage, men et søk på nett gir en mengde treff. Det trenger derfor ikke å koste noe å bruke et supert bilde som illustrasjon til nettsiden eller Facebook-siden. Som vi har sett, er det den bevisstløse saksingen av bilder fra nett som kan koste dyrt.

image02

Vår skribent kommer fra www.storlokken.no