– Vi bruker fortsatt bil

Del : fbtw

Morgendagens teknologi kan gjøre bil i byen overflødig, men fortsatt er den det beste alternativet for mange.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjestet OHFs frokostmøte 30. mars for å diskutere transport av varer og personer – nå og i fremtiden.

Tidkrevende transport

– Det er meningsløst med så mye kø på E18 hver morgen, men folk sitter i den køen fordi de ikke har noe bedre alternativ. De har funnet ut at buss eller tog er enda mer tidkrevende. Slik sett er bilen fortsatt et godt fremkomstmiddel for mange, sa Solvik-Olsen.

IMG_0604I arbeidet med Nasjonal transportplan er oppgaven å tilrettelegge best mulig for ulike transportbehov i samfunnet. Utfordringen er å dekke behovene både på kort og lang sikt, og det store spørsmålet er hva teknologien kan gjøre for oss fremover. Morgendagens teknologi har betydning for hvordan vi planlegger og bygger i dag.

Sikre levedyktig handel

– Dette er utfordringer dere i handelsstanden kan hjelpe oss med. Hva skal til for å sikre levedyktig handel og kontor i Oslo nå og fremover? Vi ønsker å ivareta mangfoldet i handelen og innser at det kan være praktisk å bruke bil noen ganger.

Han understreker at det kan være en god tanke å fjerne kjøretøy fra enkelte områder og er opptatt av å utvikle kollektivtrafikken, men at dette ikke må gå på bekostning av total fremkommelighet.

Knutepunktsutvikling viktig

– I debatten rundt bilfritt sentrum kan det høres ut som alle kjører bil til Oslo i dag. Det er langt fra sannheten. For mange er det mest rasjonelt å bruke buss eller bane til jobb. Det er viktig å sørge for flere knutepunkt, slik at folk kan bo – helst jobbe også – i gangavstand.

Solvik-Olsen minnet om at folk bor spredt i Norge, og at det forklarer mye av suksessen til bilbaserte kjøpesentre.

Hva folk faktisk gjør

– Alle sier det er koseligere i handlegaten, men velger likevel kjøpesenteret. Vi må ikke glemme hva folk faktisk gjør. De liker at det er lettvint og bekvemt på handleturen, og de færreste ønsker å gå langt med posene sine.

Samferdselsministeren svarte på flere spørsmål fra salen, blant annet om t-banestasjoner på Fornebubanen, parkeringshus under bakken, godsterminalen på Alnabru og bedre tilrettelegging for syklister.