BSL-kvartalet i endring

Del : fbtw

Kvartalet som omkranses av Brugata, Lybekkergata, Stenersgata og Storgata i Oslo sentrum skal utvikles, og få ny bebyggelse.

Et planprogram er nå lagt ut for offentlig ettersyn, og vi inviterer våre medlemmer til å spille inn betraktninger og kommentarer på forslaget.

Les planprogrammet her.

Frist for å fremme synspunkter er 3. desember 2015.

Ta ellers kontakt med Jon Anders Henriksen i OHF om det er spørsmål eller lignende.