Bussterminalutvidelse på Oslo Sentralbanestasjon / Frist: 14. februar 2018

Del : fbtw

FRIST: 14.02.2108

Ruter foreslår å omregulere perrongområdet på Oslo S fra jernbane til kombinert formål kollektivknutepunkt og næring. Konsekvensutredning er også utarbeidet felles for hele kollektivknutepunktet. Ruter fremmer to alternativ, begge med stasjonsbygg på 29 200 m² og bussplan på taket. Alternativ to har i tillegg 30 000 m² areal for kontor og hotell.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, men mener at forslaget må bearbeides videre, fordi orienterbarhet og romlige kvaliteter må sikres bedre i den nye stasjonen.

Hos Plan- og bygningsetaten kan du se en fysisk modell av forslaget for begge alternativene.
Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte tirsdag 16. januar kl. 18:00. Møtet finner sted i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahls gate 1.

Dere har nå mulighet til å komme med innspill til planforslaget, innen 14. februar.
Se saken og send inn bemerkninger her. Dere kan også sende inn bemerkninger per brev.
Husk å oppgi saksnummer og planområdets adresse.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte tirsdag 16. januar kl. 18:00. Møtet finner sted i
Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahls gate 1.

 

Spørsmål eller kommentar? Ta gjerne kontakt med Jon Anders Henriksen, konst. adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, om det er noe du har lyst å diskutere med oss i denne saken.