Butikken er ikke død!

Del : fbtw

Det blir stadig mindre bruk for fysiske butikker. Utfordringene for kjøpesentre og andre aktører blir å skape innhold som gir tilstrekkelig med konvertering av tjenester. Å fylle tomme lokaler med ny aktivitet krever nytenkning. Dette er spesielt viktig for sentra og handelsområder som ikke klarer å opprettholde statusen som handels-destinasjon. Svaret har ofte ligget i å fortette disse områdene med boliger og servicetjenester, for å betjene de som bor der. Om dette er mulig for de områdene som opplever at det blir færre butikker, gjenstår å se, sier utviklingssjef Lars Fredriksen i OHF.


– Mange bruker ordet butikkdød for å beskrive at en bransje er i ferd med å bli borte. Dette er en feilkobling, uttaler Fredriksen. De fysiske butikkene er der fordi de dekker et behov. Når netthandelen øker endrer strukturen seg, vi snakker om en endring av måten varer konverteres. Behovet for varer er fortsatt til stede. De fysiske butikkene er ikke målet, de er et virkemiddel for å levere en tjeneste til forbrukeren. Ønsker forbrukeren å bruke andre virkemidler til å kjøpe, konvertere eller forbruke en vare så gjør de det.


OHF vil ha en politikk som ivaretar handelen
Mange ønsker at bysentra skal være attraktive sosiale møteplasser, og at det handles der. Fredriksen påpeker at forholdene i så fall må legges til rette.

Oslo sentrum omsetter for rundt tolv milliarder kroner i året. I sentrum bor det rundt 1 550 mennesker. Da er man er avhengig av tilreisende nærbeboere for å opprettholde dagens omsetning.

Miljøargumentene for færre bilende inn til Oslo sentrum når det gjelder handel holder ikke. Av de som bor i Oslo velger 40 prosent bil på innkjøpsreiser. Om vi ser på de som kjører fra Oslos omegn er tallet hele 74 prosent. Om denne gruppen heller velger å kjøre til nærmeste kjøpesenter kan kjøredistansen øke betraktelig.

Handel og servering være en del av ingrediensene for det gode byliv i uoverskuelig framtid, og da trenger vi helhetlige transportløsninger som ivaretar næringsinteressene. Disse må være på plass før man regulerer bort dagens transportløsninger. Dette gjelder både transport av kunder og varer inn til sentrum.

– Økte bompenger og miljøavgift på lastebiler i Oslo vil koste oss dyrt. Vi har skiftet ut 28 av våre 70 lastebiler vi bruker til transport av varer i byen, resten har vi leasingavtaler på. Disse avtalene går over syv år, og det er ikke så enkelt for oss å avbryte dem.
Vi er selvfølgelig for miljøtiltak, men vi må gis nok tid til at vi rekker å gjøre endringer og investeringer på en forsvarlig måte, sier Nicolay Bruusgaard hos Ringnes.

Tiltakene til den nye byregjeringen bærer preg av mer eller mindre morsomme stunt enn varige tiltak. Utprøving og nytekning er svært viktig i byutvikling, men som driver næring i sentrum fortjener å bli tatt med på råd.

– Et eksempel kan være at gårdeiere får tilbud om å gjøre markedsrettede aktiviteter på et uteområde i nærheten, istedenfor at kommunen kun bringer inn eksterne virksomheter til kortsiktige aktiviteter. Slike «pop ut stunt» kan være berikende for et område, mens det er de som faktisk driver butikk der som skaper det daglige livet, sier Lars Fredriksen.

Når man gjør store endringer i infrastrukturen på kort tid får det ødeleggende konsekvenser for de som driver næring i sentrum. Næringslivet trenger tid til å foreta nødvendige investeringer, og forutsigbarhet i planene.

OHF ønsker å være en pådriver for det gode bymiljøet, og har blant annet foreslått at reguleringsplaner vedtas for en periode på åtte år, og ikke fire som idag. Planene må stå fast over tid og bør ikke være avhengige av hvem som sitter i rådhuset for øyeblikket. Man må enes om gode mål for byutvikling uavhengig av politikk. Og de som driver næring i sentrum må få komme tidlig inn og delta i prosessen. For å hjelpe på dette har OHF foreslått at det opprettes et eget næringsforum, mer om det her.

Bildene over er tatt lørdag 30. september 2017 på forskjellige tidspunkter på dagen – uken etter arrangementene under. Klikk på bildene for å se dem større.

Markedsdager i Oslo 2017. Arrangert av strøksforeningene i sentrumsgatene og OHF lørdagene 31. juli og 23. september. Oslo byliv ble også arrangert lørdag 23. september 2017 – aktiviteter, opplevelser og kultur i pilotområdene til Bilfritt byliv. Klikk på bildene for å se dem større.

Alle bildene er tatt av analysebyrået You Gov, på oppdrag fra OHF.