Butikker gir en levende by

Del : fbtw

Norsk Form og byutviklingskomiteen møtes hvert år for å diskutere Oslo. I år er temaet byliv og sikkerhet. 

Etter 22. juli er ambassader, departementer, Stortinget og ikke minst regjeringskvartalet sikret ekstra mot terror.
Men som OHF også har påpekt, er det forskjellige måter å sikre byen på. Lukkede løsninger gjør det vanskelig å få til en levende by.
– Enkelte terrorsikrede bygg blir som fort, og da gir byggene ingenting til byen, sier Eriksson til Osloby, og legger til at avsperrede og folketomme områder skaper utrygghet.
– Vi ønsker en by der folk kan være trygge, og der de viktige samfunnsfunksjonene må sikres. Men der folk føler seg tryggest, er der folk ferdes, poengterer hun.
I dag er OHF i planleggingsmøte om det nye regjeringskvartalet. OHF ønsker et kvartal som sikrer en åpen og tilgjengelig by, hvor sikkerheten ivaretas på moderne måter.