Butikkstreiken er over

Del : fbtw

Handel og Kontor er enige med NHO om et forhandlingsforslag. 
– Dette er et skritt i riktig retning for å harmonisere minstelønnssatsene i handelen, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes.

For 2014 økes alle satsene med kroner 6,50, som et første skritt på veien. Deretter vil en garantiordning tre i kraft fra 2015, hvilket betyr at utviklingen av minstelønnssatsene i området skal reguleres med årslønnsutviklingen for arbeidere i alt. Videre innebærer resultatet at fagarbeidere gis et særskilt tillegg. Fagarbeidersatsen heves til kroner 10 per time og de med fagbrev vil nå gå rett inn på ansiennitetstrinn 3. 
Forslaget skal nå sendes på uravstemning blant Handel og Kontors (HK) medlemmer. Fristen for avstemning er onsdag 8. oktober, og resultatet skal meddeles NHO 13. oktober.