Bylivsundersøkelsen ferdig

Del : fbtw

Undersøkelsen som er gjennomført av Gehl Architects for Levende Oslo som er et samarbeid mellom Oslo kommune og næringslivet representert ved Foreningen Byfolk Oslo sentrum, NHO Reiseliv og OHF.

Ved å undersøke byrommene og bylivet, har man nå fått mye informasjon om status og utviklingsmulighetene i Oslo sentrum. Tilsvarende undersøkelser ble gjort i 1987 og i 1998. I den aktuelle undersøkelen 2012-14 står det:
Noen av de viktigste oppgavene for Oslo fremover er å skape rom av høy kvalitet til de mange nye beboerne. Det er fortsatt viktig å tilby gode rammer for et blomstrende næringssliv, og tiltrekke seg flere turister.
Utover dette blir det viktig å fokusere på bærekraftige transportformer, blant annet ved å legge til rette for gående og syklister, og å etablere enda bedre vilkår for kollektivtrafikken.
På samme måte bør det skapes flere muligheter for et variert og dynamisk byliv, både igjennom hele året og hele døgnet.
Bylivsundersøkelsen skal bidra til å skape et mer levende, attraktivt og tilgjengelig Oslo sentrum. Den identifiserer hovedutfordringene i sentrum og ser på potensialer for økt byliv i Oslo.
Undersøkelsen skal danne grunnlag for å anbefale strategier, prosjekter og tiltak som kan bidra til økt byliv, samt gi økt kompetanse om forholdet mellom bylivet og de fysiske omgivelsene.