Byråden beroliget handelsstanden

Del : fbtw

Byråd Hanna E. Marcussen bekrefter: Ingen bilfriby-tiltak før handelsstanden er konsultert og forankret i Levende Oslo-samarbeidet.

Levende Oslo-samarbeidet møttes i dag hos OHF. Møtet konstituerte Levende Oslo-samarbeidet, og næringsliv og kommunen utvekslet ønsker og behov for fremtidig byutvikling i sentrum, og hvordan byen skal sikres best mulig rammevilkår for byliv, handel og trygghet.

Samferdselspolitikk er alltid et viktig tema i møtet mellom byrådet og OHF, og Gunnar Larssen fikk som svar på direkte spørsmål at byrådet ikke skal sette i gang tiltak under paraplyen «bilfri by» før handelsstanden er konsultert og løsningene er forankret i Levende Oslo.

– Dette er bra, og hva vi har forventet. OHF besitter mye kompetanse som er viktig for å sikre rasjonelle løsninger. Byråden viser at hun har forståelse for næringens behov, og at det er viktig at handelen og kommersielle aktører i sentrum kan blomstre og være lønnsomme også i fremtiden, sier Larssen.

OHF krever at politikk og tiltak forankres i næringslivets behov. Vi ser i budsjettproposisjonen til det nye byrådet, at det skal etableres en egen utredningsenhet/person, som skal berede grunnen for bilfri by. Larssen foreslo at denne utredningen må jobbe frem løsninger som i særlig grad ivaretar handelens behov i Oslo sentrum.

Byråd Hanne Marcussen orienterte ellers at etatene er nå satt i gang med å fremskaffe underlagsmateriale i hvordan bilfri by kan utformes, og at det vil bli etablert en egen prosjektorganisasjon som skal utføre oppdraget. Prosjektet skal være en del av Levende Oslo-arbeidet til Oslo kommune.

Det var ellers en gjennomgang av forskjellige saker som OHF er opptatt av, herunder andre byutviklingsprosjekter som bl.a. Vippetangen, Regjeringskvartalet m.v.
Videre etterlyste OHF et tettere samarbeid om utviklingen av Oslo-regionen. Dette vil byråd Hanna Marcussen ta med seg for oppfølging.