Byrådet lytter til OHF

Del : fbtw

Oslo kommune setter ned omsetningsavgiften på alkohol

Etter at strenge smittevernstiltak ble innført, serveringssteder ble stengt og butikker og kjøpesentre nærest tømt for kunder, har Oslo Handelsstands Forening bedt kommunen å bidra med reduserte kostnader for handel- og serveringsnæringen.

Møte med næringsbyråden

Stengte dører og full stopp i inntektene for serveringsnæringen har vært tøft. Etter møte mellom OHF og næringsbyråd, Victoria Evensen sist fredag, innførte Oslo kommune i går et strakstiltak som innebærer at forventet omsetningsavgift for alkohol for 2020 nedjusteres med 50 prosent for alle skjenkesteder.

Oslo kommune tilbyr også utsettelse av innbetalingsfristen av avgiften til 1. september for både salgs- og skjenkesteder. De som allerede har innbetalt omsetningsavgiften for 2020, vil få tilbakebetalt 50 prosent.

– Dette er en god start, men vi mener byrådet og Oslo kommune har mye mer å bidra med.

Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening

Lytter til bransjen

Evensen bekrefter de har lyttet til bransjen og håper at tiltaket kan være med å lette byrden noe. På spørsmål om kommunen vil vurdere ytterligere tiltak, sier Evensen at de ikke har så mye å spille på i sin verktøykasse, men håper dette vil være med å lette situasjonen. Hun bekrefter videre at de vil videre se på ytterligere tiltak og gjøre det de kan. Samtidig peker hun på at det er staten som sitter med muligheten til å ta de store grepene.

Følger opp flere tiltak

OHF fortsetter å følge opp sine forslag til tiltak mot Oslo kommune.

– Dette er en god start, men vi mener byrådet og Oslo kommune har mye mer å bidra med. Mens staten kan gi tilskudd til næringene, har kommunen verktøy for å kutte kostnader, påpeker Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, som også er opptatt av tiltak som vil trekke folk tilbake til sentrum når krisen er over.

OHFs krav til byrådet i Oslo:

  • Fjerne eiendomsskatt på næring for 2020 
  • Gratis gategrunnleie på fortau/gater utenfor egen virksomhet i 2020   
  • Fjerne serveringsavgifter (alkohol o.a.) for restauranter mv. for 2020  
  • Styrke lørdagshandel i Oslo ved å samarbeide om gratis/rimelige parkeringshusbruk på lørdager   
  • Gratis kollektivtransport for alle fra dagen fra da nåværende “portforbud» oppheves og tre måneder frem i tid