Byrådet overser næringslivet

Del : fbtw

Det nye byrådet i Oslo la 19. november frem sin tilleggsinnstilling til kommunebudsjettet. Flere forslag berører næringslivet negativt.

Byrådet vil blant annet øke parkeringsavgiftene på kommunal grunn med 50 prosent innenfor rød sone, og forlenge perioden for når parkeringsplassene er avgiftsbelagt til klokken 20 både på hverdager og lørdager.

– Svakt forankret politikk

Jon Anders Henriksen 1000– Forslaget vil påvirke reisemønstre, sentrums tilgjengelighet og handelen i sentrum. Det er ikke gjort noen undersøkelser av hvilke parkeringsplasser som er viktige, og de har heller ikke vært i kontakt med handelsstanden, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF til NE nyheter.

Han er forundret over at forslaget legges fram uten å vurdere hvilken effekt dette vil ha på handel, tjenestebruk eller varelevering.

– Byens brukere, håndverkere, vareleverandører og kunder skal få dårligere vilkår umiddelbart, og uten noen konsekvensvurderinger. Det er en svakt forankret politikk og stikk i strid med løftet som ble gitt handelsstanden, nemlig at vi skulle tas med på råd før byrådet gjorde tiltak som påvirket sentrums tilgjengelighet, sier Henriksen.

Bør avvente eiendomsskatt

Når det gjelder innføring av eiendomsskatt for boliger fra 2016 og for næringseiendommer fra 2017, er ikke Henriksen like overrasket.

– Dette er varslet, men det er synd om bystyret i Oslo går i gang med denne politikken før vi vet hvordan den nasjonale skatteløsningen blir for næringslivet. Det kan slå dårlig ut.

Det er totaliteten og helheten i både skattemodell og skattenivå som betyr noe for næringslivet.

– Vi anbefaler sterkt at næringslivet får delta i dette arbeidet, slik at deres behov blir ivaretatt.

Må samarbeide med næringslivet

En annet forslag fra tilleggsbudsjettet er å øke summen som skal brukes på torg og møteplasser med over 5 millioner kroner.

– Dette er bra, men vi ber om at investeringer skjer i fellesskap med de som tilbyr varer og tjenester rundt disse torgene.