Byrådet varsler helhetlig mobilitetspolitikk

Del : fbtw

– svar på OHFs politikk!

Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel (V), uttrykker i et brev, som svar til spørsmål fra Marianne Borgens (SV) om en strategi for gange i Oslo, denne uken følgende:

«Vi er også i startfasen med å utarbeide en mobilitetsplan for Oslo. Hensikten med en slik plan er å bidra til en helhetlig mobilitetsplanlegging, og få integrert dette i allerede eksisterende prosesser og systemer. Det er naturlig å inkludere gange i en helhetlig mobilitetsplan, og på denne måten ivareta behovet for langsiktig, integrert og helhetlig planlegging for gående, sammen med andre former for mobilitet. Jeg foreslår derfor at forslaget fra representant Borgen om en egen fotgjengerstrategi inkluderes som en del av den helhetlige mobilitetsstrategien.»

OHF er svært tilfreds med at byrådet nå uttrykkelig varsler en helhetlig mobilitetspolitikk. OHF og næringslivet har bedt om en slik helhetstenkning i lang tid , og foreslått at person- og varetrafikk sees i sammenheng. Det vil si at enkeltstrategier – enten dette er varelevering, trikk, buss, bil eller sykkel – må finne sin plass i en helhet der forskjellige transportformer virker i samspill. Dette mener vi er til gode for næringsliv og innbyggere i Oslo.