Byutvikling i Nittedal

Del : fbtw

 Jon Anders Henriksen fra OHF hadde et godt møte med Nittedals administrasjon. Formålet med besøket var å utveksle tanker og erfaringer omkring utviklingen av handelsnæringen. Det handler om regionen generelt og Nittedal spesielt. Et av de mange viktige temaene for diskusjon var både samarbeidsløsninger mellom grunneiere, handel og kommune, samt betydningen av å legge godt til rette for handel i de møteplassene som kommunen utvikler.

 

Den vikJonAnders72_4tigste møteplassen under utvikling er det «nye Nittedal sentrum» som vil ligge ved Hadelandsveien. Det er både spennende og interessante planer rundt utviklingen av dette sentrum og knutepunkt, ikke minst knyttet til sentrumsfunksjoner og transportløsninger.

Jon Anders Henriksen forteller at OHF vil bidra i arbeidet med å utvikle Nittedal sentrum, både på vegne av medlemmene i området, og fremtidens næringsdrivende i området.  «Vi har erfaringer fra våre medlemsbedrifter på hvordan byutvikling kan skje til fordel for både handel og by.» uttaler Jon Anders Henriksen.