Camilla Colletts vei

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13369
Tittel: Camilla Colletts vei
Tidsrom: 18.05.2017 – 31.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 07.03.2017

Berørte adresser:

RIDDERVOLDS GATE 12, RIDDERVOLDS GATE 9, CAMILLA COLLETTS VEI 1, CAMILLA COLLETTS VEI 2A, CAMILLA COLLETTS VEI 2B, CAMILLA COLLETTS VEI 3, CAMILLA COLLETTS VEI 4,
CAMILLA COLLETTS VEI 6, CAMILLA COLLETTS VEI 5, CAMILLA COLLETTS VEI 8, CAMILLA COLLETTS VEI 7, CAMILLA COLLETTS VEI 10A, CAMILLA COLLETTS VEI 9A, CAMILLA COLLETTS VEI 10B,
CAMILLA COLLETTS VEI 9B, CAMILLA COLLETTS VEI 11A, CAMILLA COLLETTS VEI 12A, CAMILLA COLLETTS VEI 12B, CAMILLA COLLETTS VEI 11B, CAMILLA COLLETTS VEI 14,
CAMILLA COLLETTS VEI 13A, CAMILLA COLLETTS VEI 14B, CAMILLA COLLETTS VEI 13B, CAMILLA COLLETTS VEI 16, CAMILLA COLLETTS VEI 15, CAMILLA COLLETTS VEI 18,
CAMILLA COLLETTS VEI 17, CAMILLA COLLETTS VEI 20, URANIENBORGVEIEN 12

Arbeidets art:

Asfaltering

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato: 15.02.2017
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no