En leder av sentrum

Del : fbtw

 

De fleste store byer har en sentrumsleder som har oversikt over markedsaktiviteter, kultur, gateløp, parader, salgsdager – ja alt som rører på seg i sentrum. Noen av aktivitetene er i privat regi mens andre er drevet av ulike etater i kommunen. Oslo har per dags dato ikke en slik offentlig skikkelse.

Folk i byen

Fra Markedsdag i Oslo Sentrum

Oslo Handelsstands Forening koordinerer og markededsfører derimot flere større aktiviteter, i samarbeid med de største aktørene i Oslo sentrum; Oslo City, Vikaterrassen, KLP, Thon eiendom, Aker Brygge, Gunerius, Ø, Byporten, GlasMagasinet, Steen& Strøm og Promenaden (området rundt S&S).

OHF har også et tett samarbeid med Bymiljøetaten og VisitOslo, slik at mye av en sentrumsleders arbeid utføres reellt sett i dag av OHF, men finansieres privat av nevnte samarbeidspartnere. Det er vårt håp at vi sammen med kommunene skal finne en varig løsning på dette behovet.

Aktiviteter der OHF er med og koordinerer er :

Markedsdag Oslo Sentrum 17. juni
Ulike gateløp vår og sommer
Kulturnatt
Markedsdag Oslo Sentrum 23. september
Black Friday
Julegateåpning
Nattåpent

Se også Oslokalenderen for datoer, eller VisitOslo for utfyllende informasjon.

IMG_5536

Fra Julegateåpning i Oslo Sentrum november 2016