Beredskap og kriseledelse 6.3

Del : fbtw

Sted: OHF i Karl Johans gate 37 A, 4. et. (inngang ved Egon i Paleet)

Tidspunkt:
Torsdag 6. mars kl. 9-15

Påmeldingsfrist:
Mandag 3. mars

Pris:
2400 for medlemmer
3000 for ikke-medlemmer

Er du forberedt på å takle en krisesituasjon i egen virksomhet? Her får du kunnskap og praktisk trening i beredskap og krisehåndtering.

Kursholder Anders Bøe har jobbet med beredskap og krisehåndtering i 28 år, hvorav 19 år ved Beredskapstroppen og Politihøgskolen.

Målgruppe: Daglig ledere, informasjonsledere/-medarbeidere, personal-/HR-ledere, sikkerhetssjefer, beredskapskoordinatorer/-ledere, driftsledere og andre sentrale funksjoner i bedriftens beredskapsorganisasjon.

Målsetting: Gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og krisehåndtering slik at de er forberedt til å takle en krisesituasjon i egen virksomhet.

Kursinnhold
1. Arbeidsmodell beredskap med følgende hovedpunkter:

 • Risiko og sårbarhetsanalyse
 • Beredskapsanalyse og konsekvensvurdering
 • Beredskapsorganisasjonen
 • Beredskapsplanverket
 • Kurs, øvelse og trening,
 • Beredskapsordningen
 • Revisjon

2. Mediehåndtering med teoretisk gjennomgang av de viktigste momentene.

3. Øvelse hvor kursdeltagerne settes opp i beredskapsgruppe og får forelagt en aktuell krisesituasjon. En treningsøkt i organisering og gjennomføring.

Beredskap og kriseledelse 6.3

Del : fbtw

Tidspunkt:
Torsdag 6. mars kl. 9-15Pris:

Er du forberedt på å takle en krisesituasjon i egen virksomhet? Her får du kunnskap og praktisk trening i beredskap og krisehåndtering.

Kursholder Anders Bøe har jobbet med beredskap og krisehåndtering i 28 år, hvorav 19 år ved Beredskapstroppen og Politihøgskolen.

Målgruppe: Daglig ledere, informasjonsledere/-medarbeidere, personal-/HR-ledere, sikkerhetssjefer, beredskapskoordinatorer/-ledere, driftsledere og andre sentrale funksjoner i bedriftens beredskapsorganisasjon.

Målsetting: Gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og krisehåndtering slik at de er forberedt til å takle en krisesituasjon i egen virksomhet.

Kursinnhold
1. Arbeidsmodell beredskap med følgende hovedpunkter:

 • Risiko og sårbarhetsanalyse
 • Beredskapsanalyse og konsekvensvurdering
 • Beredskapsorganisasjonen
 • Beredskapsplanverket
 • Kurs, øvelse og trening,
 • Beredskapsordningen
 • Revisjon

2. Mediehåndtering med teoretisk gjennomgang av de viktigste momentene.

3. Øvelse hvor kursdeltagerne settes opp i beredskapsgruppe og får forelagt en aktuell krisesituasjon. En treningsøkt i organisering og gjennomføring.