Kontroll av ølsalg

Del : fbtw

Butikkens hjemkommune kontrollerer at lov og forskrifter for omsetning av øl blir fulgt.

Dagligvarebutikker har en godkjennelse for omsetning av alkoholholdig drikke, og bevillingshaver plikter å omsette disse varene etter de lover og regler som gjelder.

Kommunens ansvar for kontrollen med alkoholomsetning er lovfestet. I Oslo kommune er bevillings- og kontrollmyndighet lagt til Næringsetaten.

Når stenger ølsalget?

Næringsetaten opplyser at rent juridisk så gjelder tidspunktet for når kunden har forsynt seg med øl i butikken. Det er butikkens ansvar å sørge for at øl ikke er tilgjengelig når ølsalgstiden er over.

Dersom en kunde i en dagligvarebutikk i Oslo har forsynt seg med øl før kl. 20 en hverdag, kan kunden i teorien betale og passere kassapunktet etter kl. 20, men butikken plikter da å bevise at kunden har tilegnet seg ølet før kl. 20 ved kontroll.

Dekker til alkoholholdig drikk

Av praktiske årsaker dekker de fleste butikker til ølet i stedet for å fjerne det fysisk, noe som betyr at kunder kan klare å tilegne seg øl at ølsalgstiden er over.

For å unngå diskusjoner med kunden, om de har forsynt seg med øl før eller etter ølet ble tildekket, praktiserer mange butikker at kunden må ha passert kassa innen sluttidspunktet for ølsalget.

Overtredelse av alkoholloven

Salg av alkohol til mindreårige, berusede eller «håndlangere» er en overtredelse av alkoholloven, og butikken har ansvar for at dette ikke skjer. Vær bevisst ansvaret angående:

 • Falsk eller stjålet legitimasjon
 • Salg av alkohol til synlig berusede personer
 • Når andre kjøper alkohol til mindreårige

OHF Dagligvaregruppen

Vi vet det kan oppstå en del vanskelige situasjoner i forbindelse med dette. Det er ikke alltid lett å bedømme om personen på legitimasjonsbildet ligner på personen i virkeligheten, så lær hva du skal se og spørre etter.
Ofte kommer påvirkede personer inn i butikken og skal kjøpe alkohol. Mange av dem opptrer svært truende ovenfor betjeningen, noe som kan være vanskelig.

Det finnes mange eksempler på at ungdommer står utenfor butikker og spør om noen kan kjøpe alkohol for dem. Slike situasjoner er nesten umulige for betjeningen å oppdage, likevel må butikken ta konsekvensen hvis det blir oppdaget.

Kontroll av legitimasjon

Del : fbtw

En inndratt salgsbevilling påvirker driften og gir konsekvenser for butikken og ansatte.

Det oppleves frustrerende og urettferdig når ansatte prøver å etterleve lover og regler, men blir lurt av mindreårige som benytter falsk legitimasjon.

Disse begår et lovbrudd ved å lure medarbeideren i kassa, men konsekvensen er ofte at butikken blir straffet. Salg og skjenking til mindreårige er en overtredelse av alkoholloven, og butikken har ansvar for at dette ikke skjer.

Hvordan kontrollere ID:

 • Vær høflig og diskret
 • Kontroller bildet på kortet og se på personen. Sammenlign ansiktsform, hår, frisyre, øyne, nese, munn, tenner og skjegg. Ligner det?
 • Se på fødselsdatoen: Samsvarer alderen på legitimasjonen med alderen til personen foran deg?
 • Se på navnet på kortet og på personen: Er det samme kjønn?
 • Se på utløpsdatoen: Er kortet gyldig?

Oslo kommunes kontrollører oppfordrer ansatte til å stille oppfølgingsspørsmål dersom de er i tvil om legitimasjonen:

 • Har du annen legitimasjon?
 • Hvilken bank bruker du?
 • Hva er fødselsnummeret ditt?
 • Hva er stjernetegnet ditt?
 • Kan du gi meg en signatur?

Konsekvenser for den som bruker falsk ID:

Du blir nektet å kjøpe alkohol og/eller kastet ut fra stedet. Blir saken anmeldt, havner den på rullebladet og kan gjøre det vanskelig med enkelte yrker, studieplasser og reiser/studier i utlandet.

Den som forandrer på legitimasjon for å få det til å fremstå som man har fylt 18 år, og så bruker det i butikken, gjør seg skyldig i dokumentfalsk, jf. straffeloven § 182.

Dersom man ikke har forandret på legitimasjonen, men benytter en annens som sitt eget (f.eks. egen bror eller venn), rammes dette av straffeloven § 372 annet ledd.

OHF Dagligvaregruppen på saken

Gruppen mener at årsaken til salg av alkohol fra butikk til mindreårige ikke bare skyldes selger, men at mindreårige kjøpere benytter teknologi og kreative metoder som det er vanskelig å avdekke. De ber kommuner om å ha fokus på at mindreårige alkoholkjøpere faktisk begår lovbrudd.

Når stenger ølsalget?

Del : fbtw

Kommunene har egne bestemmelser når det kommer til ølsalg i butikk:

FOLLO:

NEDRE ROMERIKE:

ØVRE ROMERIKE:

I tillegg til alkoholloven og hjemkommunens forskrift, så har lov om åpningstider innvirkning på hvor lenge butikkene kan selge alkohol. Bevillingshaver kan selv bestemme egen salgstid innenfor disse rammene.

Les også: