Storgata – gravetillatelse midlertidig spor

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15760
Versjon: 1
Tittel: Storgata – gravetillatelse midlertidig spor
Tidsrom: 01.11.2018 – 01.05.2019
Tilbakemeldingsfrist: 01.10.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Etablering av midlertidig spor starter november 2018, forventet ibruktatt sommer 2019.
Midlertidig spor fjernes 2021.
Henviser til orientering gitt til kabeletater 13.6.2018 samt til egen registrering for prosjekt Storgata.

Kontaktpersoner er Erik Bjørhovde (erik.bjorhovde@bym.oslo.kommune.no) og Jan Vidar Husby (janvidar.husby@bym.oslo.kommune.no)
Henvisning til Kgrav for Storgata, gateopprusting, plannr: 12027

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: BYM Gate og kollektiv Oslo kommune
Planlegger: Ann-Elise Gustavsen
Plan opprettet dato: 10.09.2018
Kontakt tlf: 90 531 390
Kontakt e-post: aeg@bym.oslo.kommune.no

Storgata, gateopprusting

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 12027
Versjon: 3
Tittel: Storgata, gateopprusting
Tidsrom: 15.11.2018 – 30.06.2021
Tilbakemeldingsfrist: 12.09.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Oppdaterte tegninger i forbindelse med anbud…
Storgata skal rustes opp som en del av trikkeprogrammet. Arbeidene omfatter trikkeinfrastrukturen, holdeplasser, VA-ledninger og
alle overflater, fra fasade til fasade, og tilpasninger til sidegatene.

Innenfor prosjektarealet vil enkelte områder kunne utgå avhengig av politisk vedtak

Kontaktpersoner er Erik Bjørhovde (erik.bjorhovde@bym.oslo.kommune.no) og Jan Vidar Husby (janvidar.husby@bym.oslo.kommune.no)

Henvisning til Kgrav for midlertidig spor plan nr: 13993

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: BYM Gate og kollektiv Oslo kommune
Planlegger: Ida Øvren
Plan opprettet dato: 26.11.2015
Kontakt tlf: 951 31 051
Kontakt e-post: ida.ovren@bym.oslo.kommune.no

Urtegata 9

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15730
Versjon: 1
Tittel: Urtegata 9
Tidsrom: 03.06.2019 – 30.09.2019
Tilbakemeldingsfrist: 26.09.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Omlegging av eksisterende VA-anlegg (1200 OV, 200 SP, 200 VL) som kommer i konflikt med planlagt utbygging. Ledningsanlegg – ca. 50
meter med 1200mm overvannsledning, 200mm spillvannsledning og 200mm vannledning. Ca. 50 meter med 250mm spillvannsledning,
200mm overvannsledning og 300mm vannledning.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Kai Zander
Plan opprettet dato: 04.09.2018
Kontakt tlf: 234 40 640
Kontakt e-post: gravekoordinering@vav.oslo.kommune.no

Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 70

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15713
Versjon: 1
Tittel: Fiberfremføring Thorvald Meyers gate 70
Tidsrom: 01.10.2018 – 05.10.2018
Tilbakemeldingsfrist: 21.09.2018

 

Berørte adresser:

Thorvald Meyers gate 70A til 74B

 

 

Arbeidets art:

3×40 skal graves fra kum , veikryssing fra Thorvald Meyers gate 72 – 70a

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Rune Djupdal
Plan opprettet dato: 30.08.2018
Kontakt tlf:958 05 887
Kontakt e-post: Rune.djupdal@netel.no

Grønlandsleiret 3

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15577
Versjon: 1
Tittel: Grønlandsleiret 3
Tidsrom: 10.09.2018 – 30.09.2018
Tilbakemeldingsfrist: 05.09.2018

 

Berørte adresser:

 

Grønlandsleiret 1 til 5, Tøyenbekken 4 til 6

 

 

Arbeidets art:

På vegne av Hafslund Nett legge 4 stk. TFXP4X240Al i grøft fra Nettstasjon 9116 ved Tøyenbekken 6 til Grønlandsleiret 3.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger:Jan Arild Blekken
Plan opprettet dato: 14.08.2018
Kontakt tlf: 918 28 523
Kontakt e-post: jan-arild.blekken@nettpartner.no

Mariboesgate 4

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15550
Versjon: 1
Tittel: Mariboesgate 4
Tidsrom: 10.09.2018 – 21.09.2018
Tilbakemeldingsfrist: 20.08.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Graver, legger 3×40 mm rør og strekker fiberkabel

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Thorleif Martinsen
Plan opprettet dato: 07.08.2018
Kontakt e-post: Thorleif.martinsen@no.relacom.com

Belysning og arrangementstrøm Stortorvet

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15543
Versjon: 1
Tittel: Belysning og arrangementstrøm Stortorvet
Tidsrom: 01.09.2018 – 31.10.2018
Tilbakemeldingsfrist: 27.08.2018

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Anlegge ring med trekkerør på torvet, med avgreininger til KL-master og annet utstyr.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: BYM Trafikkstyring Oslo kommune
Planlegger: Rakel Nybo
Plan opprettet dato: 06.08.2018
Kontakt e-post: rakel.nybo@bym.oslo.kommune.no

Victoria terrasse

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15326
Versjon: 1
Tittel: Victoria terrasse
Tidsrom: 11.07.2018 – 11.10.2018
Tilbakemeldingsfrist: 09.07.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Graving og legging av drensledning for eksisterende bygg.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Geomatikk AS
Plan opprettet dato: 18.06.2018
Kontakt tlf: 09146
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no

Akersgata 64 – Hammerborggata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 15304
Versjon: 1
Tittel: Akersgata 64 – Hammerborggata
Tidsrom: 16.07.2018 – 03.08.2018
Tilbakemeldingsfrist: 25.06.2018

 

Berørte adresser:

Akersgata 60 til 68

 

 

Arbeidets art:

Graver, legger 3×40 mm rør og blåser fiberkabel

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Thorleif Martinsen
Plan opprettet dato: 13.06.2018
Kontakt e-post: Thorleif.martinsen@no.relacom.com

Graving til Nordbygata 34.

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 15194
Versjon: 1
Tittel: Graving til Nordbygata 34.
Tidsrom: 22.06.2018 – 23.07.2018
Tilbakemeldingsfrist: 13.06.2018

 

Berørte adresser:

Motzfeldts gate 10 til 10, Norbygata 34 til 34

 

 

Arbeidets art:

Planlagt graving fra Broadnet kum ved Motzfeldts gate 10 og inn til Nordbygata 34 ifm fibernett installasjon.
Graving i fortau på begge sider av Motzfeldts gate og kryssing av Motzfeldts gate. 3x40mm legges i grøft.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Ramazan Yildiz
Plan opprettet dato: 24.05.2018
Kontakt tlf: 415 14 111
Kontakt e-post: ramazan.yildiz@netel.no