Munkedamsveien 68

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15173
Tittel: Munkedamsveien 68
Tidsrom: 11.06.2018 – 21.06.2018
Tilbakemeldingsfrist: 23.05.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 22.05.2018
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com

Fibertrasse Camilla Collets 20

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15166
Versjon: 1
Tittel: Fibertrasse Camilla Collets 20
Tidsrom: 13.06.2018 – 19.06.2018
Tilbakemeldingsfrist: 13.06.2018

 

Berørte adresser:

Uranienborgveien 22B til 22B, Camilla Colletts vei 20 til 20

 

Arbeidets art:

Det skal graves videre fra eksisterende Broadnet trasse Uranienborgveien 22( barnehage, håndgraving) til Camilla Collets vei 20. 3×40 DL-rør vill bli lagt.
Samt ekstra rør i veikryssing Josefines gate

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Rune Djupdal
Kontakt tlf: 958 05 887
Kontakt e-post: Rune.djupdal@netel.no

Sofienberggata 21-23

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15168
Versjon: 1
Tittel: Sofienberggata 21-23
Tidsrom: 10.06.2018 – 10.07.2018
Tilbakemeldingsfrist: 20.05.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Graving – omlegging av inntak.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Sissel Ree
Plan opprettet dato: 16.05.2018
Kontakt tlf: 475 08 305
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no

Åkebergveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 12322
Versjon: 2
Tittel: Åkebergveien
Tidsrom: 01.06.2018 – 01.06.2020
Tilbakemeldingsfrist: 28.05.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Anlegg av fortau, sykkelfelt og kjørefelt i Åkebergveien fra Ring 2 til Grønlandsleiret. Veiens bredde økes fra ca 14 til 16 meter.
Det skal etableres kantstein både mellom sykkelfelt-fortau og kjørefelt-sykkelfelt. Nye sluk og hjelpesluk mot kantstein på begge sider av veien.
Det planlegges ny belysning på strekningen.

BYM ber om at kabel- og ledningseiere vurderer oppgraderingsbehov av sine anlegg.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: BYM sykkelplanseksjonen Oslo kommune
Planlegger: Jan Sverre Asmyr
Kontakt tlf: 412 79 874
Kontakt e-post: Jan.sverre.asmyr@bym.oslo.kommune.no

Bussholdeplass Vika Atrium

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15087
Versjon: 1
Tittel: Bussholdeplass Vika Atrium
Tidsrom: 15.07.2018 – 31.07.2018
Tilbakemeldingsfrist: 24.06.2018

 

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Etablering av leskur, asfaltering og kansteinsarbeider

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Statens Vegvesen
Planlegger: Tormod Bjørkmann
Plan opprettet dato: 02.05.2018
Kontakt e-post: tormod.bjorkmann@vegvesen.no

Bilfritt Byliv Dronningens gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15081
Versjon: 1
Tittel: Bilfritt Byliv Dronningens gate
Tidsrom: 11.06.2018 – 31.08.2018
Tilbakemeldingsfrist: 21.05.2018

 

Berørte adresser:

Dronningens gate 3 til 36

 

 

Arbeidets art:

Oppgradere dekket i Dronningens gate. Utvide fortau ved å sette ny kantsteinslinje. Heve sluk/kum og etablere hjelpesluk der fortau utvides.
Ny kabelgrøft til etablering av arrangementsstrøm og belysning. Skal ikke grave dypt.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: BYM Byromsprosjekter Oslo kommune
Planlegger: Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen
Plan opprettet dato: 26.04.2018
Kontakt e-post: ragnhild.skaugen@bym.oslo.kommune.no

Kværnerveien – Ny bomstasjon

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14999
Tittel: Kværnerveien – Ny bomstasjon
Tidsrom: 01.06.2018 – 01.03.2019
Tilbakemeldingsfrist: 11.05.2018

 

Berørte adresser:

 

 

 

Arbeidets art:

Etablering av bomstasjon, tilførsel strøm

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Statens Vegvesen
Planlegger: Øystein Tandberg
Plan opprettet dato: 11.04.2018
Kontakt tlf: 911 39 536
Kontakt e-post: oystta@vegvesen.no

Graving av fibergrøft inn til Konows gate 8A

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15002
Versjon: 1
Tittel: Graving av fibergrøft inn til Konows gate 8A
Tidsrom: 01.05.2018 – 15.06.2018
Tilbakemeldingsfrist: 12.04.2018

 

Berørte adresser:

Alnafetgata 1A til 3, Konows gate 5B til 15A, Ekebergveien 3C til 12

 

Arbeidets art:

Graving fibergrøft inn til Konows gate 8A . Det legges 3x40mm rør.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Magnus Teie Færgestad
Plan opprettet dato: 11.04.2018
Kontakt tlf: 901 23 860
Kontakt e-post: magnus@tessta.no

Pilestredet Park 20, gravegrøft og kabelkum

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14366
Versjon: 2
Tittel: Pilestredet Park 20, gravegrøft og kabelkum
Tidsrom: 07.05.2018 – 11.05.2018
Tilbakemeldingsfrist: 30.04.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Get er i ferd med å oppgradere eksisterende kabelnett for å øke bredbåndskapasiteten til de som bor i området.
På grunn av at nåværende dokumentasjon for eksisterende kabeltrase ikke stemmer med hvordan kabelen egentlig er etablert må vi endre søknaden.
Kabelkum ved Wessels Gate 16 vil utgå. Men kummer ved Wessels Gate 12, Wessels Gate 11 A, Wessels Gate 7 og Wessels Gate 5 vil opprettholdes.
Viser til godkjente løyver ref.: 15/22585-180 og ref.: 15/22585-168.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: GET
Planlegger: Emma Ullgård
Plan opprettet dato: 12.10.2017
Versjon opprettet dato: 12.04.2018
Kontakt e-post: emma.ullgard@get.no

Nordahl Bruns gate 8/Ullevålsveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 15012
Versjon: 1
Tittel: Nordahl Bruns gate 8/Ullevålsveien
Tidsrom: 07.05.2018 – 24.05.2018
Tilbakemeldingsfrist: 16.04.2018

 

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av rør til fiberkabler

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 12.04.2018 Kontakt tlf
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com