Midlertidig trikkespor i Rosenkrantzgate

Del : fbtw

 

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 11225

Versjon: 2

Tittel: Midlertidig trikkespor i Rosenkrantzgate

Tidsrom: 15.08.2015 – 30.04.2017

Tilbakemeldingsfrist: 10.08.2015

Berørte adresser: KRISTIAN IV’S GATE 7, KRISTIAN IV’S GATE 1, KRISTIAN IV’S GATE 6, PROFESSOR ASCHEHOUGS PLASS 1, KRISTIAN IV’S GATE 4, ROSENKRANTZ’ GATE 8, ROSENKRANTZ’ GATE 7, ROSENKRANTZ’ GATE 9, ROSENKRANTZ’ GATE 10, ROSENKRANTZ’ GATE 11, KARL JOHANS GATE 33B, KARL JOHANS GATE 33A, KARL JOHANS GATE 31, KARL JOHANS GATE 24, STORTINGSGATA 8, STORTINGSGATA 6, STORTINGSGATA 4

 

Arbeidets art:

For å forenkle anleggsarbeidene til BYM og Stortinget i Nedre Vollgate, vurderer man å legge trikken utenom gaten og på midlertidige spor i Rosenkrantzgate fra Kristian IVs gate til Stortingsgata. Prosjektet tar forbehold om godkjenning hos PBE. Ta kontakt med Erik Bjørhovde i BYM. erik.bjorhovde@bym.oslo.kommune.no

 

Planlegger:

Firma Oslo kommune BYM gate og kollektiv

Planlegger:

Ida Øvren. ida.ovren@bym.oslo.kommune.no

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

 

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Bygging av Nedre Foss Park

Del : fbtw

 

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 11740

Versjon: 1

Tittel: Nedre Foss park

Tidsrom: 02.09.2015 – 01.04.2017

Tilbakemeldingsfrist: 02.09.2015

Berørte adresser: STOLMAKERGATA 9G, STOLMAKERGATA 9F, MØLLERVEIEN 2, MARSELIS’ GATE 24, NORDRE GATE 2, BERGVERKSGATA 9, BERGVERKSGATA 6A, BERGVERKSGATA 6B, MARSELIS’ GATE 26, MARSELIS’ GATE 35A, MARSELIS’ GATE 29, MARSELIS’ GATE 35B, MARSELIS’ GATE 31B, MARSELIS’ GATE 31A, MARSELIS’ GATE 27B, MARSELIS’ GATE 27A

 

Arbeidets art:

Bygging av Nedre Foss park omfatter anleggelse av lekelandskap, bryggesti i treverk langs elva, turveiforbindelse langs elva, nord/sør retning, sentral møteplass og torg, tribuneanlegg med plass til 300-400 personer.

Planlegger Firma:

Oslo kommune BYM gate og kollektiv

Planlegger:

Ola Martinsen. ola.martinsen@bym.oslo.kommune.no

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

 

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Fremføring av strømkabel – Nedre Foss park

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

————————————-

 

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 11687

Versjon: 1

Tittel: Nedre Foss park – fremføring av strømkabel

Tidsrom: 10.08.2015 – 31.08.2015

Tilbakemeldingsfrist: 10.08.2015

Berørte adresser: –

 

Arbeidets art:

Graving av grøft til lavspentkabel fra ny nettstasjon og frem til Nedre Foss park og gård

 

En oppsummering av planen med kartutsnitt er vedlagt denne e-posten.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

 

https://www.gravekoordinering.no

 

Dette er en automatisk utsendt mail fra KGrav. Direkte svar på denne eposten blir ikke lest.

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Nye spor for trikken i sentrum

Del : fbtw

Fra senhøsten 2015 vil trikken legges om midlertidig til Rosenkrantzgate. Hva betyr dette for deg?

trikkeskinner200_articleattachment_5472da4a_3c36c1e5
OHF har mottatt varsel fra Oslo kommune, som vil legge om trikkelinjen vestover slik at trikk 12, 13 og 19 vil i perioden 2016 – 2018 kjøre i et nytt, midlertidig spor gjennom Grensen, inn Kristian IVs gate, så ned Rosenkrantzgate, og ved Eidsvollplass kjøre inn i Stortingsgata på nåværende spor.

Vi er opptatt av hvordan dette vil påvirke våre medlemmer i handel, service og servering. Særlig viktig er å skaffe mest mulig informasjon om hvordan dette eventuelt vil påvirke varelevering og kundeadkomst.

Vi ber deg derfor se på det vedlagte kartet og teksten, og melde tilbake til oss om de utfordringene og problemene som vil kunne følge av dette tiltaket.

Send mail til: jonAnders@ohf.no

Melding om kabelforsterkning, trikk, Frogner

Del : fbtw
Tittel: Kabelforsterkning Trikk Frogner

Tidsrom: 01.05.2015 – 31.12.2015

Tilbakemeldingsfrist: 25.01.2015

Berørte adresser: MELTZERS GATE 15B, NIELS JUELS GATE 47C, BRISKEBYVEIEN 2B, BRISKEBYVEIEN 2, NIELS JUELS GATE 49, NIELS JUELS GATE 66, NIELS JUELS GATE 51, NIELS JUELS GATE 68, NIELS JUELS GATE 70A, NIELS JUELS GATE 70B, NIELS JUELS GATE 46, NIELS JUELS GATE 29, NIELS JUELS GATE 48, NIELS JUELS GATE 31, BEHRENS’ GATE 8A, BEHRENS’ GATE 7B, BEHRENS’ GATE 8B, BEHRENS’ GATE 7A, NIELS JUELS GATE 50B, GYLDENLØVES GATE 2B, GYLDENLØVES GATE 2A, NIELS JUELS GATE 50A, NIELS JUELS GATE 33A, NIELS JUELS GATE 35, NIELS JUELS GATE 33B, NIELS JUELS GATE 52, NIELS JUELS GATE 37B, NIELS JUELS GATE 37A, NIELS JUELS GATE 39A, NIELS JUELS GATE 39C, NIELS JUELS GATE 39B, NIELS JUELS GATE 56, NIELS JUELS GATE 41A, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 2A, NIELS JUELS GATE 41B, NIELS JUELS GATE 62, NIELS JUELS GATE 43A, PRESIDENT HARBITZ’ GATE 1B, NIELS JUELS GATE 43B, NIELS JUELS GATE 64, MELTZERS GATE 16A, NIELS JUELS GATE 45B, NIELS JUELS GATE 45A, MELTZERS GATE 15A, NIELS JUELS GATE 47A, NIELS JUELS GATE 47B, NIELS JUELS GATE 47D, KRUSES GATE 5C, HAXTHAUSENS GATE 10, HAXTHAUSENS GATE 6C, HAXTHAUSENS GATE 6B, HAXTHAUSENS GATE 6A, GYLDENLØVES GATE 8E, GYLDENLØVES GATE 8D, GYLDENLØVES GATE 8C, HAXTHAUSENS GATE 9, GYLDENLØVES GATE 8B, COLBJØRNSENS GATE 15, COLBJØRNSENS GATE 16, GYLDENLØVES GATE 2C, NIELS JUELS GATE 44, NIELS JUELS GATE 42, NIELS JUELS GATE 40B, NIELS JUELS GATE 40C, NIELS JUELS GATE 40A, NIELS JUELS GATE 38B, NIELS JUELS GATE 27, NIELS JUELS GATE 38A
Arbeidets art:
Forsterke strømforsyningen fra likeretter på Frogner. Legge nye kabelkanaler/trekkerør.

Planer og varsler 2015

Del : fbtw

2015

Nye plan- og reguleringssaker i Oslo sentrum

Del : fbtw
Maridalsveien og Brenneriveien, bydel Grünerløkka
Oslo kommune starter opp nytt planarbeid i et viktig kvartal i Oslo sentrum. Tiltaket skal forsterke byutviklingen langs Akerselva. Dette er oppstart av planarbeidet, og det er rom for å spille inn interesser, ønsker og verdier som vi ønsker skal bli del av det utredende planarbeidet. Det finnes en mulighetsstudie, som kan leses her. Send gjerne dine innspill til OHF pr e-post innen 7.januar 2015. 
Ullevålsveien 114 – detaljregulering, bydel St.Hanshaugen
Området foreslås omregulert til å gi rom for flere boliger. Et eget spørsmål er hvor høyt man skal tillate å bygge i dette området. Les forslaget her. Send dine innspill til OHF innen 9.januar 2015.  
Universitetsgata 7-9 i Sentrum (Tullinkvartalet) – omreguleringssak 
Området foreslås å bli omregulert slik at det blir mer rom for undervisning, kontordrift, handel og forretning. Les forslaget her. Kvartalet, som rammer inn Tullinløkka og grenser mot Ring 1, er en viktig del av Oslo sentrum, og preger gatebildet i dette området. Vi ber om at meldinger fra våre medlemmer sendes OHF innen 12.januar 2015, pr e-post. 
Ny ishall på Jordal – bydel Gamle Oslo
Oslo kommune fremmer forslag om detaljreguleringsplan som skal sikre en fremtidig ishall i tråd med forslaget fremmet under OL 2022 i Oslo. Oppstart av planarbeidet varsles nå, og innspill til hva planarbeidet skal se nærmere på, bes meldt inn til Oslo Kommune innen 25.januar 2015. Du kan lese om forslaget her. Om du ønsker å ta opp saken eller deler av den via OHF, ber vi om melding pr e-post innen 19.januar 2015.